Wachten is nog steeds op plan van aanpak voor huizen Zeeheldenbuurt

De Van Heemskerckstraat in Wormerveer.
Foto: Google Street View

De gemeente gaat de komende twee jaar met name twee projecten goed in de gaten houden: het verwijderen van asbestdaken en de funderingen in de Zeeheldenbuurt in Wormerveer. Dat schreven wij afgelopen januari. Rond de de wrakke funderingen en de later aan het licht gekomen bodemvervuiling blijft het echter stil.

Begin deze maand zijn in Wormerveer twee palen getrokken waaruit is gebleken dat die zoals al verwacht werd zo’n zes meter lang zijn en dat is weer een stapje op weg naar het herstel van de funderingen. Dat had volgens de oorspronkelijke planning al lang en breed begonnen moeten zijn: fase een had afgelopen juni al van start moeten gaan. De tweede fase was gepland voor het eerste kwartaal van 2019 en fase drie in het derde kwartaal van volgend jaar.

Huur- en koopwoningen

In juni spraken raadsleden met bewoners en een vertegenwoordiger van woningcorporatie Parteon, de eigenaar van 120 huurwoningen. Een complicerende factor is dat 58 andere woningen in de wijk waar dezelfde problemen spelen door de corporatie verkocht zijn. En er is geen blokje dat uitsluitend huurders of particuliere eigenaren telt. Kort voor het zomerreces werden gedetailleerdere plannen beloofd in oktober, maar die zijn niet gekomen.

Dennis de Haas van Parteon vertelde tijdens de bijeenkomst in het stadhuis in september een plan gereed te willen hebben voor de aanpak van zowel de huur- als koophuizen. Er lagen toen vier scenario’s op tafel voor de laatste categorie:

  • Funderingsherstel en renovatie;
  • Verkoop van de woning aan Parteon en vertrek uit de wijk;
  • Verkoop aan Parteon en als huurder blijven zitten;
  • Ruilverkaveling: het inruilen van de koopwoning tegen een andere woning.

Welke voorkeur(en) de bewoners hebben uitgesproken is op dit moment nog niet duidelijk. Sloop en herbouw is ook nog een optie, met het terugbouwen van veel meer woningen dan nu. Op 1 januari 2021 moeten de funderingen hersteld zijn, maar het is onwaarschijnlijk dat die deadline gehaald wordt.

Bodemonderzoek

Het bodemonderzoek naar de vervuiling zowel onder de woningen als daar omheen bracht aan het licht dat in de ondergrond lood, zink en asbest aanwezig is. Een veiligheidsrisico levert dat echter niet op, tenzij er werk op wat grotere diepte wordt gedaan – zoals bij nieuwbouw. Wel is bewoners afgeraden zich in de kruipruimtes te begeven.

 

Reacties