Voetbalvelden niet langer automatisch voorzien van rubbergranulaat

Foto: Pixabay / H. Hach

Eens leek plastic en kunststof het wondermateriaal dat werkelijk alles kon vervangen: van de rozen op de dressoirs in Het Dorp van Wim Sonneveld tot aan hele voetbalvelden. De raad wil echter dat het college er in het laatste geval voorzichtiger mee gaat omspringen.

Op het nieuwe Sportpark Hoornseveld komen onder andere voetbalvelden met kunstgras. Die worden volgens de planning ingestrooid met rubbergranulaatkorrels (SBR korrels). Over het gebruik daarvan is echter nog steeds veel discussie en voor het rubbergranulaat zijn inmiddels diverse, minder milieubelastende alternatieven beschikbaar. Jan de Vries (D66), Hans Kuyper (Rosa) en Melchior Mattens (Partij voor de Dieren) zagen hun motie aagenomen worden waarin ze het college opdragen om die alternatieven nadrukkelijk mee te nemen bij de renovatie van bestaande en de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden

Alternatieven

In onder meer Amsterdam zijn inmiddels verschillende pilotprojecten gestart met kunstgrasvelden zonder instrooikorrels. De KNVB heeft daar haar goedkeuring aan gegeven, maar deze kunstgrasvelden voldoen nog niet aan de eisen van de bond. Overigens is ook het recyclen van kunstgrasvelden die moeten worden afgedankt een lastige kwestie gebleken. Recent kregen SVA in Assendelft, Fortuna in Wormerveer en Sporting in Krommenie nieuwe kunstgrasvelden, en ook het Sportpark Hoornseveld.

 

Reacties

Cookieinstellingen