HVC haalt twee waterschappen binnen voor verwerking slib

Foto: Wikimedia / Smiley Toerist

Huisvuilverwerker en energiebedrijf HVC in Alkmaar heeft een belangrijk contract in de wacht gesleept en de Amsterdamse concurrent AEB het nakijken gegeven. De waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Zuiderzeeland laten hun zuiveringsslib vanaf 2023 verwerken in de slibdrooginstallatie van de Huisvuilcentrale van HVC.

De twee waterschappen hadden beide te maken met aflopende slibverwerkingscontracten en besloten samen op te trekken voor het vinden van de beste oplossing voor het slibverwerkingsvraagstuk. Een belangrijk uitgangspunt was om het slib op een zo duurzaam mogelijke en op termijn tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten te (laten) verwerken. De slibdroging in Alkmaar heeft het nu gewonnen van verwerking via een aanbesteding op de markt en verwerking met de Mid-Mix-technologie (slibverwerking met ongebluste kalk) waar het Afvalenergiebedrijf op wil inzetten. Die wordt al jaren toegepast in Frankrijk, Spanje, Servië en Kroatië, waar de technologie werd ontwikkeld en is gepatenteerd.

Risico’s spreiden

De twee waterschappen kozen er niet voor: ‘Bij duurzaamheid gaat het met name om het terugwinnen van energie en grondstoffen uit het zuiveringsslib en het verwerken van zuiveringsslib met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Verwerking via de beoogde slibdrooginstallatie van en bij HVC sloot hier van alle varianten het beste op aan,’ schrijven ze in een persbericht. Ze willen nu de krachten bundelen met collega’s die ook met HVC werken, zoals Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze samenwerking richt zoch op voldoende capaciteit, innovatie en duurzaamheid in de slibverwerking met als voordeel dat risico’s over meerdere partners worden verdeeld.

Slibcrisis

De ambitie om samen te werken is mede ingegeven door de slibcrisis die vorig jaar ontstond toen de slibverwerking bij AEB stil kwam te liggen. Amstel, Gooi en Vecht kwam daardoor in grote problemen en moest met allerlei ad-hoc oplossingen opslag vinden voor zijn slib. AEB draait inmiddels weer maar is nog steeds niet uit het financiële moeras. HVC, waar Zaanstad een belang in heeft van 265 aandelen. De verkoop van AEB aan HVC ketste vorig jaar af omdat bleek dat synergie moeilijk te vinden zou zijn

 

Reacties