Verbod nieuwe importcontracten afval heeft geen enkel direct effect

Het dagelijks afdekken van nieuwe aanvoer moet stank en broei in Nauerna tegengaan.
Foto: Wikipedia / Bill Nicholls

Het verbod op nieuwe contracten voor de import van buitenlands afval is geen oplossing voor de nijpende problemen die zijn ontstaan door de forse capaciteitsvermindering bij het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam, die onder meer tot extra brandbaar bedrijfsafval voor de stortplaats van Afvalzorg in Nauerna leidt. Lopende contracten met het buitenland moeten worden afgekocht om de inzameling en verwerking van Nederlands vuil niet te laten stokken – en de kosten daarvan zijn nog onduidelijk, evenals de partijen die daarvoor de portemonnee zullen moeten trekken. 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat kondigde gisteren een ‘tijdelijk importplafond’ voor buitenlands afval af, maar die geldt echter alleen voor nieuwe contracten. De druk blijft daardoor op de ketel en zorgt nu al voor een derde tijdelijke stortplaats voor afval dat eigenlijk verbrand moet worden. Bij het storten komen 25 keer zoveel schadelijke broeikasgassen vrij als bij verbranding. Maar AEB levert ook warmte aan zo’n 25.000 woningen en 300 grootverbruikers. Amsterdam de komende winter daarom terugvallen op dieselgeneratoren als AEB de stadsverwarming niet meer aankan. Nóg meer CO2-uitstoot dus. AEB wordt momenteel met zestien miljoen euro door de gemeente en banken overeind gehouden, maar daar moeten nog vele miljoenen bij.

De wereld van het afval is niet overzichtelijk. Westers huisvuil ging lang naar Azië, tot daar in landen het besef doorbrak dat ze niet langer letterlijk het afvalputje van de wereld wilden zijn. Nederland deed aan die handel ook volop mee om van haar verontreinigde  plastic af te komen, en schepen vol vuil teruggestuurd afval zouden de problemen die nu spelen in theorie nog kunnen verergeren. Het plastic dat in Zaanstad wordt ingezameld gaat naar HVC in Alkmaar, maar daarna opnieuw de weg op: ‘HVC en de gemeente hebben regie op de volledige keten: van inzameling tot sortering en verwerking tot granulaat. Plastic ingezameld door HVC wordt door ketenpartners verwerkt in Europa,‘ aldus het antwoord van het college op recente vragen van de SP. Het komt dus niet in Afrika of Azië terecht. Het afval dat Nederland importeert om te verbranden en dat nu een als een molensteen om de nek van de sector hangt komt vooral uit het Verenigd Koninrijk.

Het storten van het brandbare bedrijfsafval zoals dat in Nauerna en Lelystad nu al gebeurt en in Medemblik nog staat te gebeuren is door middel van ontheffingen toegestaan. Storten geldt op dit moment als het laatste vangnet, hoewel volgens Afvalzorg juist is gekozen voor storten in plaats van tijdelijk opslaan omdat het afval dan dagelijks afgedekt kan worden, waardoor geur en broei wordt voorkomen. Sinds 29 juli komen er vrachten aan in het Zaandorpje – de ontheffing voor Nauerna bedraagt tien kiloton tot maximaal 31 december. Zodra er weer voldoende verbrandingscapaciteit is kan die vergunning worden ingetrokken.

 

Reacties