Tonnen bagger in de open lucht net over het Noordzeekanaal

Een baggerdepot in Friesland.
Foto: Wikimedia / Dominicus Johannes Bergsma

De crisis bij de Amsterdamse afvalverwerker AEB noopt tot snelle noodmaatregelen die in andere tijden niet eens overwogen zouden zijn: Waternet legt in het Amsterdamse havengebied met spoed een groot stortdepot aan voor het zuiveringsslib dat door de deels stilgelegde ovens van het geplaagde bedrijf niet meer verbrand kan worden. Het niet-afgedekte baggerdepot van zeven hectare groot kan tot 70.000 ton slib aan – en dat op een steenworp afstand van Zaanstad.

Half september moet het storten aan het einde van de Ruijgoordweg beginnen en naburige bedrijven maken zich nu al zorgen over stank en ongedierte, zo meldt het Parool. Maar het alternatief is lozen in het Noordzeekanaal en dat is een nóg onwenselijker paardenmiddel. Afhankelijk van de windrichting kan ook het zuidelijke deel van Zaanstad zich waarschijnlijk weer opmaken voor stankoverlast, zoals ook het geval was toen AEB nog volledig in bedrijf was. Tot het nieuwe depot gebruiksklaar is wordt een deel van het Amsterdamse slib waarschijnlijk naar Zeeland gebracht voor verwerking.

De punaise hgeeft het einde van de Ruigoordweg aan, waar het depot moet komen.

Er gaat geen slib naar de stortplaats in Nauerna, maar de Zaanse afdeling van de SP heeft uitgezocht wat daar dan wel zal worden gestort als gevolg van het AEB-debacle, waar jarenlang de veiligheid en het onderhoud verwaarloosd werden en waarvoor nu de prijs wordt betaald. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft omwonenden laten weten dat de te sluiten stortplaats ‘een beperkte hoeveelheid’ bedrijfsafval te verwerken zal krijgen: gemiddeld maximaal 500 ton per week ofwel twee tot drie vrachtwagencombinaties per dag.

Weinig organisch materiaal

Afvalzorg heeft daarin toegestemd onder de voorwaarde dat daar nagenoeg geen organisch materiaal tussen zal zitten om stank te voorkomen. Het gestorte afval zal dagelijks worden afgedekt met een ‘grondachtig materiaal’ om de kans daarop en op brand te minimaliseren. Het gaat om materiaal met de code 20 03 01 uit de Europese afvalstoffenlijst: gemengd stedelijk afval uit de categorie bedrijfsafval. Dat is volgens steunfractielid Anna de Groot te vergelijken met huishoudelijk afval en bevat bijvoorbeeld de inhoud van kantoorafvalbakken en bedrijfsafvalstoffen waarin zich ook voedselresten kunnen bevinden. De partij heeft het college nu gevraagd of dat kan garanderen dat er door deze stortingen geen (extra) geuroverlast zal ontstaan voor omwonenden.

De zogenoemde Euralcodes voor bedrijfsafval. Bron: Agentschap NL
'

Reacties

article
36865
Wat betekent baggerdepot van zeven hectare voor Zaanstad?
De crisis bij de Amsterdamse afvalverwerker AEB noopt tot snelle noodmaatregelen die in andere tijden
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/36865/tonnen-bagger-in-de-open-lucht-net-over-het-noordzeekanaal/
2019-08-05T15:54:28+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/08/05155254/Screenshot_20190805_155210.png
Actueel