GroenLinks en Rosa willen krakers ‘Verkadevilla’ laten zitten

Foto: Google Maps

Rosa en GroenLinks willen weten wat de gemeente op korte termijn van plan is met de op 27 juli gekraakte villa Westerweide aan de Provincialeweg in Zaandam, in de volksmond de Verkadevilla genoemd. De partijen willen weten hoelang het gemeentelijke eigendom al leegstaat en of er zal worden overgegaan tot ontruiming. Eerder stelde Democratisch Zaanstad daar al vragen over.

GL en Rosa staan niet onwelwillend tegenover de krakers, die hebben laten weten het pand en de tuin te willen opknappen en niet alleen woonruimte te zoeken maar met de kraak ook het signaal te hebben willen afgeven dat er voor jonge woningzoekenden in Zaanstad momenteel niets te halen valt. ‘Door deze kraakactie kunnen er op dit moment acht jongeren wonen. Deze jongeren hebben geen enkel uitzicht om op korte termijn aan een betaalbare woning te komen en kunnen thuis niet meer terecht. Het doel van hun actie is naast woonruimte vinden ook een krachtig protest te laten horen tegen het uitzichtloze woonprobleem voor jongeren in Zaanstad,’ aldus Romkje Mathkor (GL) en Krista van Dalen (Rosa) in schriftelijke vragen aan het college.

Onorthodoxe maatregel

In in de gemeenteraad is er van diverse kanten op aangedrongen om desnoods met onorthodoxe maatregelen de impasse op de woningmarkt de doorbreken en leegstand aan te pakken en de vragenstellers suggereren dat de kraakactie onder deze noemer zou kunnen vallen, en al helemaal als er op korte termijn geen plannen met het gemeentelijke monument zijn. Mathkor en Van Dalen herinneren het college eraan dat het beleid was in Zaanstad om krakers met rust te laten in dat geval en willen weten of dat nog steeds het uitgangspunt is: ‘Voor zover wij weten is het beleid van de gemeente dat er niet ontruimd gaat worden voor leegstand.’ De inzet van antikraakwachten en gedeeltelijke sloop van panden houdt onwenselijke leegstand in stand in plaats van die te verhelpen, aldus de twee raadsleden. Het gebied rond de villa verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 huizen. Dat plan, met het historische woonhuis als een integraal onderdeel, is nog in voorbereiding.

Reacties