Verkoopvergunning vuurwerk krijgt duur van tien jaar

Foto: Pixnio

Het beleid voor de verkoop van vuurwerk wordt herzien. Er is een aanvraag- en selectieprocedure voor de verdeling van de verkoopvergunningen vastgesteld en vastgelegd onder welke voorwaarden vuurwerk kan worden verkocht en welke specifieke voorschriften hierbij gelden.

Sinds 2009 geldt telt Zaanstad een maximum van tien vuurwerkverkooppunten. Daarmee is de vergunning voor het exploiteren van zo’n verkooppunt schaars geworden. Op grond van een uitspraak van de Raad van State daarom nu de vergunningen voor onbepaalde tijd afgeschaft. Dat gebeurde eerder en om dezelfde redeb al met de eveneens aan een maximum gebonden vergunningen voor coffeeshops, shishalounges en speelautomatenhallen.

Gelijke kansen

Om alle potentiële gegadigden gelijke kansen te bieden om in aanmerking te komen voor een vuurwerkverkoopvergunning wordt die voortaan afgegeven voor tien jaar. Daarmee wordt volgens de gemeente voldoende rekening gehouden wordt voldoende rekening gehouden met investeringskosten, huurovereenkomsten en de rechtszekerheid voor het personeel. De exploitanten van de huidige verkooppunten wordt een overgangsregeling aangeboden.

Procedure

Op het moment dat een vuurwerkverkoopvergunning vrijkomt, maakt het college dit bekend via de gemeentelijke website en het Zaans Stadsblad. Alle gegadigden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een registratieformulier in te vullen. Vervolgens volgt een loting door een notaris. Die trekt bij één tot en met vijf vrijgekomen vergunningen maximaal tien formulieren en bij zes of meer vrijgekomen vergunningen maximaal twintig formulieren. De eerste op de lijst wordt vervolgens uitgenodigd om een vergunningaanvraag in te dienen. Daarna vinden onder meer een intakegesprek, een toetsing aan de criteria uit het beleid en een Bibob-toets plaats. Als dat niet leidt tot het verlenen van een vergunning wordt de eerstvolgende op de plaatsingslijst uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

 

 

'

Reacties

article
35130
Geen verkoopvergunningen voor onbepaalde tijd meer voor vuurwerk
Het beleid voor de verkoop van vuurwerk wordt herzien. Er is een aanvraag- en selectieprocedure
https://zaanstad.nieuws.nl/bedrijvigheid/35130/verkoopvergunning-vuurwerk-krijgt-duur-van-tien-jaar/
2019-06-21T12:40:01+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/06/21123422/vuurwerk.jpg
Bedrijvigheid