Vergunning coffeeshop voortaan vijf jaar geldig

Foto: Wikipedia

Coffeeshops krijgen in Zaanstad voortaan alleen nog vergunningen voor bepaalde tijd, in lijn met een uitspraak van de Raad van State dat voor zulke bedrijven vergunningen met een onbeperkte duur niet zijn toegestaan. Voor bestaande coffeeshops geldt een overgangstermijn van vijf jaar. Het aantal vergunningen blijft drie, aldus nieuw door de burgemeester vastgesteld beleid.

Sinds 1999 geldt in Zaanstad een maximum van drie coffeeshops, maar sinds de sluiting van Moonlight zijn er slechts twee in bedrijf. De gemeente dient volgens de uitspraak van de RvS te zorgen voor voldoende mededingingsruimte om alle potentiële gegadigden gelijke kansen te bieden. Dat is met drie plekken en vaste vergunningen een onmogelijke zaak.

Concreet betekent dit dat in het vervolg een vergunning voor een coffeeshop wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar. Daarnaast is ook een gedoogverklaring vereist. Na afloop van deze termijn komt de vergunning opnieuw beschikbaar en wordt een nieuwe aanvraag- en selectieprocedure gestart.

Loting bepaalt volgorde kandidaten

Dat een vergunning voor een coffeeshop vrijkomt zal worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website en het Zaans Stadsblad. Gegadigden kunnen vervolgens hun belangstelling kenbaar maken door het invullen van een registratieformulier en daarna volgt een loting door een notaris. Die trekt in totaal tien kandidaten, die worden geïnformeerd over hun plek op de plaatsingslijst. In de volgorde van die lijst worden deze kanshebbers dan uitgenodigd om een vergunningaanvraag in te dienen.

Geen shops in Noord

De procedure gaat vervolgens verder met onder meer een intakegesprek, een toetsing aan de criteria uit het beleid en een Bibob-toets. Als dat niet leidt tot het verlenen van een vergunning, wordt de eerstvolgende op de plaatsingslijst uitgenodigd een aanvraag in te dienen. In het nieuwe beleid is geen sprake van een verandering van de locaties waar coffeeshops gevestigd mogen zijn. Dat betekent dat ze in Zaanstad Noord verboden blijven.

Moonlight nog onder de rechter

Tegen het intrekken van de vergunning van Moonlight loopt nog een beroep bij de Raad van State. De uitspraak wordt in het najaar verwacht. Pas wanneer de intrekking onherroepelijk is, komt deze vergunning vrij. De vergunning voor onbepaalde tijd voor de andere twee wordt ingetrokken en vervangen door eentje voor vijf jaar. De exploitanten zijn al ingelicht over de nieuwe regels.

 

Reacties

0