Noodkreet bedrijfsleven over verkeer tijdens vervanging Zaanbrug

Foto: Provincie Noord-Holland / Royal Haskoning / DHV Architecten

Het bedrijfsleven rondom de Zaanbrug maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid tijdens de vervanging van deze brug, nu er uit kostenoverwegingen bespaard gaat worden op de dan geldende tijdelijke verkeersmaatregelen. Volgens de ondernemers wordt hier ‘veel te lichtzinnig mee omgegaan’.

De provincie wil het autoverkeer tijdens de bouwperiode omleiden via de Prins Clausbrug, de N514 (Ned Benedictweg) en de N246. Maar de huidige filedruk op de Ned Benedictweg is met name rond de spitstijden nu al bijzonder hoog, schrijven de besturen van de bedrijvenverenigingen Noorderveld-Molletjesveer en Wormerland aan de gemeentebesturen van de twee betrokken gemeenten. ‘Indien daarnaast ook nog geheel Wormer van de Ned. Benedictweg en het kruispunt N246 gebruik dient te maken, dan zal er vrijwel de gehele dag behoorlijke filevorming ontstaan. Het wordt voor de ondernemers ondoenlijk om bereikbaar te zijn, laat staan dat onze werknemers nog een effectieve werkdag kunnen maken.’

Extra verkeer door ‘Brokking’

Alsof dat nog niet genoeg is wordt bovendien extra verkeer verwacht vanwege de woningbouw op het terrein van Brokking in Wormerveer en wellicht later ook nog de ontwikkeling van het Meneba-terrein. De verwachte oplevering van de Brokking-woningen is in het eerste kwartaal van 2020, en dus – waarschijnlijk – tijdens de sluiting van de Zaanbrug. De belangenbehartigers van het lokale bedrijfsleven vragen ‘op zeer korte termijn’ een overleg met de diverse belanghebbenden, zoals de twee gemeenten, de provincie en de ondernemersverenigingen. Daarbij moeten de volgende zaken ter tafel komen:

  • Wat is de status van de voorbereiding en de planning?
  • Wat is de huidige verkeersdruk?
  • Welke scenario’s zijn er om de verkeersdruk tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk te reguleren?
  • Welke informatie hebben de provincie en de gemeente nodig van de bedrijvenverenigingen om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen?

Reacties

0