Toren tot 45 meter niet uitgesloten op Hembrugterrein

mrt 26 2021, 13:18 Actueel
screenshot 20210326 123312
Het nieuwe Masterplan Hembrug maakt het mogelijk om gebouwen tussen vijftien en 30 meter hoog toe te staan in het noordelijke deel waar verreweg de meeste woningen moeten komen, mits de gemiddelde bouwhoogte tussen de twaalf en vijftien meter blijft. Zo blijft er meer plek voor groen en openbare ruimte.
Er is daarnaast ruimte voor 'enkele gebouwen' tot een maximum van 30 meter, volgens de stukken die door het college naar de gemeenteraad zijn gestuurd en mogelijk één gebouw tussen de 30 en 45 meter in het noordwestelijke deel van het terrein. Daarvoor is meer onderzoek naar onder andere de bezonning en een dialoog met de omgeving. Voor het Hembrugbos ligt er een document met de kernkwaliteiten en richtlijnen voor het behoud ervan. 'Het Hembrugbos is een unieke plek. Daar moeten we erg zuinig op zijn,’ zegt wethouder Wessel Breunesse in een begeleidend persbericht.
Met het masterplan stippelen de gemeente en eigenaar van het gebied Hembrug Zaandam BV (HBZ) een nieuwe koers uit voor het Hembrugterrein, nadat de Raad van State een streep zette door de eerste poging .
Breunesse is een tevreden man: 'Het Masterplan is een integraal plan dat de basis is voor de verschillende deelplannen over bijvoorbeeld mobiliteit en openbare ruimte. We schetsen hiermee een ambitieus toekomstbeeld voor het Hembrugterrein. Daarin spelen naast nieuwbouw ook het landschap, groen, natuur, water, de bestaande gebouwen, de ondernemers op het terrein en duurzaamheid een belangrijke rol.'

Een vijfde sociale huur

Van de geplande maximaal 120.000 vierkante meter woningen moet minimaal 20 procent een sociale huurwoning zijn. Het Hembrugbos blijft behouden en wordt versterkt als groene kern van het Hembrugterrein. Samen eigenaar HBZ van de monumentale gebouwtjes in het bos wordt een visie ontwikkeld om het bos te beschermen en er zorg voor te dragen dat de natuurwaarden, ecologie en biodiversiteit optimaal aandacht krijgen.

Eerst het noorden

De ontwikkeling van het Hembrugterrein wordt opgesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel, zo werd al eerder duidelijk. In het veel gemakklijker te ontwikkelen noordelijke deel komt het merendeel van de woningen. In het zuiden zijn de hobbels die werden opgeworpen door vooral de nabije industrie onveranderd en dus staan de ontwikkelingen daar voorlopig nog op een laag pitje.
'Ondanks de tegenslagen bij de ontwikkeling van dit bijzondere Zaanse gebied is de ontwikkeling niet tot stilstand gekomen. Het noordelijk deel ligt verder weg van de haven en de havenbedrijven in Westpoort, waardoor woningbouw in dit deel relatief eenvoudiger kan worden gerealiseerd als we kijken naar wet- en regelgeving over bijvoorbeeld geluid en geur. We zijn samen met HBZ in gesprek en stemmen af met de bedrijven, ondernemers en bewoners op en rondom het Hembrugterrein,' aldus een optimistische wethouder.
hembrugterrein masterplan
De industriële hallen bestaande monumentale én niet-monumentale gebouwen wil HBZ zoveel mogelijk behouden als cultuurhistorisch erfgoed, zegt projectdirecteur Sabine Renders van de eigenaar. 'Ook de prachtige artefacten zoals de bunkers in het bos en de leidingstraten op het terrein integreren we in het totale plan voor Hembrug. Naast het bos en de ligging aan het water, ontleent het Hembrugterrein júíst aan deze gebouwen en artefacten zijn spannende en stoere karakter.' Deze contrasten maken het volgens haar tot een uniek gebied. Op het Hembrugterrein zijn al succesvolle, innovatieve ondernemers, kunstenaars en bedrijven gehuisvest.

Eén natuurgebied

Het Masterplan benadert het Hembrugterrein als 'één natuurgebied, met variatie in de samenstelling van het groen'. Voor een deel van de nieuwbouw op het terrein moeten bomen - buiten het bos - worden gekapt, maar er wordt meer oppervlakte aan bomen terug geplant. ‘Dat Hembrug een duurzame werk- en woonlocatie wordt voor ondernemers, bewoners en bezoekers staat voor ons als een paal boven water. Onze duurzame ambities voor Hembrug liggen op het gebied van mobiliteit, energie, klimaat, natuurinclusiviteit, gezondheid en circulariteit,' benadrukt Renders.

Verder verloop

Als de gemeenteraad met het Masterplan Hembrug akkoord gaat volgen een mobiliteitsplan, een masterplan voor de openbare ruimte en een beeldkwaliteitsplan voor het terrein. Gelijktijdig wordt de visie voor het bos uitgewerkt en voor het noordelijk deel (en later voor het zuidelijk deel) een bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan. Tijdens zogenoemde Aan de Hembrugtafel-bijeenkomsten informeert HBZ geïnteresseerden over de ontwikkelingen. Iedereen kan daar zijn of haar ideeën en wensen kenbaar maken.