Nieuw bestuur Zaanse Schans: twee vrouwen en een man

Foto: Twitter / Monica Wang

Josette de Goede, Gerda Blom en Jaap Reijnders zijn de beoogde nieuwe bestuursleden van Stichting de Zaanse Schans. Het huidige bestuur heeft op 13 juliĀ  ingestemd met de voordracht.

Josette de Goede is geboren en getogen in de Zaanstreek en nu woonachtig in Assendelft. Zij studeerde onder meer maatschappelijk werk, organisatie, beleid en cultuur en Veranderkunde. De Goede heeft zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector gewerkt en is sinds tien jaar zelfstandig ondernemer. Daarnaast is ze toezichthouder in het onderwijs en bij woningcorporaties.

Gerda Blom woont in Twisk en is gemeentesecretaris / algemeen directeur van Purmerend. Zij studeerde Toerisme en Sociale Geografie en werkte daarna in verschillende functies bij gemeenten in de Amsterdamse regio. In Twisk is zij nauw betrokken bij de monumentale Theaterkerk Hemels.

Jaap Reijnders woont in Zeist. Hij studeerde Economische Geografie en is al ruim 30 jaar actief in de vastgoedsector, zowel wat betreft (plan)ontwikkeling als beleggen en beheer. Hij werkte bij verschillende bedrijven en is al geruime tijd betrokken bij Boei, een maatschappelijke onderneming voor het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed.

Onafhankelijk

Momenteel bestaat het bestuur uit drie onafhankelijke leden en vier vertegenwoordigers van de groeperingen op de Zaanse Schans. Professor Goos Minderman adviseerde om het bestuur te laten bestaan uit drie onafhankelijke leden, waar nu op af wordt gekoerst. Daarnaast moest er een Overleg Zaanse Schans komen, waarin de betrokken groeperingen vertegenwoordigd zijn. Ook de gemeente en de Stichting Zaans Erfgoed zouden deel uit moeten maken van dit overleg.

Statutenwijziging

Het bestuur van de stichting heeft dit advies overgenomen. Om het te kunnen uitvoeren zijn nieuwe statuten opgesteld, die op 20 april zijn vastgesteld. Dit besluit vereist echter nog goedkeuring door de rechtbank en vervolgens van de gemeenteraad van Zaanstad. Momenteel ligt een verzoek daartoe bij de rechtbank in Haarlem. Het huidige bestuur stapt in zijn geheel op zodat de opvolgers een frisse start kunnen maken zodra de nieuwe statuten definitief zijn.

Reacties

Cookieinstellingen