Schans-bewoners zien misleiding bij aantrekken nieuw bestuur

Foto: Twitter / Dr Rachana Bhatawdekar

Na de ondernemers keert ook het Schans Bewoners Belang (SBB) zich tegen de plannen voor een nieuw bestuur en de daarvoor benodigde statutenwijziging van de Stichting de Zaanse Schans. De sollicitanten worden volgens de bewonersvereniging op het verkeerde been gezet.

In een brief aan het huidige bestuur van de stichting en de selectiecommissie voor de opvolgers wordt gesproken van een niet-realistisch beeld van de Schans dat sollicitanten wordt voorgespiegeld. ‘Wij zien dat de omstreeks 2010 bedachte 1850-fictie nu ook statutair wordt vastgelegd. Met deze inmiddels door sommigen zelfs tot dogma verheven fantasie wordt een vals beeld van de Zaanse Schans geschetst. Een lelijk beeld bovendien. De Schans heeft niets met 1850 te maken en volgens onze informatie wordt de periode omstreeks 1850 gekenmerkt door verval, armoede, ziekte, stank en viezigheid. De bewoners zien de concretisering van deze intentie dan ook met grote vreze tegemoet.’

Geen buitenstaander in overlegorgaan

Ook het voornemen om ‘een buitenstaander’ als de Vereniging Zaans Erfgoed in het toekomstige Overlegorgaan Zaanse Schans op te nemen stuit op bezwaren omdat het de ‘schimmige status’ van dat nieuwe gremium zou vergroten. ‘De Stichting is geen regisseur van het gebied. Hooguit van zichzelf. De Stichting is (gedelegeerd) terreinbeheerder (inclusief parkeren en toilet). Een belangrijke maar misschien weinig glamoureuze taak. Voor de pandenverhuur geldt hetzelfde,’ aldus SBB.

Geen openluchtmuseum

‘De term gebiedsregisseur getuigt niet van respect voor de vele autonome partijen die op de Zaanse Schans actief zijn, alle met hart voor de Schans. Het totaalbeeld dat geschetst wordt lijkt afgestemd op bestuurders met grootse ambities en majeure voorstellen voor een openluchtmuseum zoals het Zuiderzeemuseum. Precies wat de Zaanse Schans niet nodig heeft. Er is de afgelopen jaren al genoeg schade aangericht.’

All-in card

De in voorbereiding zijnde all-in card is volgens de Schans-bwoners ‘per definitie een illusie, een vorm van misleiding’. ‘De Zaanse Schans is een openbaar gebied, een woon-werkbuurt met tal van gewoon verhuurde en bewoonde panden die zich bevinden op privé terrein. Het is geen openluchtmuseum waarvoor je een toegangskaart kunt (ver)kopen.’ En dan is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de erfgoedpartijen en de rest ook nog vals: ‘In feite zijn alle partijen op de Zaanse Schans erfgoedpartijen.’

Constructieve noot

Na al deze tegenwerpingen is het tijd voor een constructieve noot: ‘Wij hopen uiteraard op een constructieve samenwerking met het nieuwe bestuur (en alle andere partijen) met respect voor de eigenheid en autonomie van alle partijen.’ Maar, zo waarschuwt de SBB: ‘Als de nieuwe bestuurders al bij voorbaat verkeerd geïnformeerd worden dan zal dat niet bevorderlijk zijn.’

Reacties

Cookieinstellingen