Nieuw bestuur moet Zaanse Schans in rustig vaarwater brengen

Foto: Twitter / The Orange Journey

Stichting de Zaanse Schans zoekt een nieuw bestuur en dat roept vragen op bij DZ, het CDA en LZ. De stichting die de regie zou moeten voeren over de ontwikkelingen in het historische wijkje en die vooral in het nieuws komt vanwege het schijnbare gebrek daaraan heeft volgens de drie fracties een professionele leiding nodig.

De drie fracties leggen dat donderdagavond in het vragenuurtje voor aan wethouder Annette Baerveldt. Alle kikkers in de kruiwagen houden op de Schans is ‘meer werk voor één of twee professionals met een bezoldiging die past bij leden van een raad van toezicht en niet voor drie parttime bestuursleden’ die daar zo’n 100 tot 200 uur per jaar in steken, vinden Democratisch Zaanstad, het CDA en Lokaal Zaans.

Uitdagingen

Waar een nieuw bestuur zoal mee te maken krijgt is het vinden van de beste parkeeroplossing, het uitdokteren van een verdienmodel met of zonder de dure en omstreden all-in Schans Card, de verdeeldheid tussen de partijen en uiteraard de naweeën van de coronacrisis.

Nieuw model

Op grond van een advies van Johan Remkes in mei 2019 kwam professor Goos Minderman eind dat jaar tot de conclusie dat een bestuursstructuur bestaande uit drie onafhankelijke bestuurders en een adviesorgaan, het Overleg Zaanse Schans (OZS) de beste kansen biedt. Aan dit OZS nemen deel:

  • De twee ondernemersverenigingen;
  • Vereniging De Zaansche Molen;
  • Stichting Zaans Museum;
  • Vereniging Zaans Erfgoed;
  • De Bewonerscommissie Zaanse Schans;
  • De gemeente.

Over een aantal beleidsaspecten, met de toekomstige bijstellingen en wijzigingen van de Ontwikkelstrategie als de belangrijkste, moet advies aan dit OZS worden gevraagd. Het OZS heeft bovendien een instemmingsrecht bij de vaststelling van de jaarstukken van de stichting.

Stichting de Zaanse Schans het advies van Minderman inmiddels uitgewerkt in een statutenwijziging. Op grond van de huidige statuten kan een besluit tot wijziging van de statuten alleen worden genomen in een voltallige bestuursvergadering en met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, zonder een vacature in het stichtingsbestuur. Omdat de ondernemersvereniging OVZS vorig jaar besloot zich uit het bestuur van Stichting de Zaanse Schans terug te trekken, is zo’n vacature er echter wel.

Naar de rechter

Om uit deze situatie te komen kan een beroep worden gedaan op de rechter. Wanneer die de wijziging van de statuten goedkeurt zal de gemeenteraad worden gevraagd om daar eveneens mee in te stemmen. De advocaat van de stichting acht de gang naar de rechter succesrijk, schreef het college onlangs aan de raad.

De statuten kunnen nu niet gewijzigd worden omdat één van de (verplichte) bestuursleden niet meer wil meebesturen en dat is een onwenselijke situatie die nooit de bedoeling is geweest bij het opstellen ervan. Het is op dit moment nog niet bekend op welke termijn de rechtbank een uitspraak in deze kwestie kan doen.

Zodra het nieuwe bestuursmodel in werking treedt, treedt het huidige stichtingsbestuur af. De stichting stelt een selectie- en benoemingscommissie samen voor het aanwijzen van een volledig nieuw bestuur. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit drie leden vanuit de verschillende invalshoeken waarbinnen de stichting opereert: erfgoed, bestuurlijk, ondernemerschap.

Annemarie Roggeveen

De gemeente is gevraagd ook een persoon voor te dragen voor de selectiecommissie. Dat is de inmiddels gepensioneerde Annemarie Roggeveen geworden, die een ruime ervaring meeneemt als directeur van verschillende diensten van de gemeente. Vanuit die hoedanigheid is zij ook bekend met de Zaanse Schans. Roggeveen is momenteel ook voorzitter van de Raad van Toezicht van FluXus.

 

Reacties