Haaldersbroek ziet niets in all-in kaarten Zaanse Schans

Foto: Twitter / Fransje Santifort

De Bewonersverening Haaldersbroek heeft geen goed woord over voor de invoering van all-inclusive toegangskaarten voor de molens, de musea, het parkeerterrein en de toiletten op de Zaanse Schans, zoals de erfgoedpartijen voor ogen staat.

Bezoekers die alleen over de Zaanse Schans willen lopen en met de auto komen moeten dan verplicht een kaart gaan kopen om te kunnen parkeren, terwijl zij geen enkele attractie willen bezoeken. De gekozen oplossing ligt volgens de bewonersvereniging dan voor de hand: deze toeristen zullen uitwijken naar de omliggende straten en dat gaan vooral de Sonoyweg, de Leeghwaterweg ter hoogte van Haaldersbroek, het parkeerterreintje van dat wijkje en Zaandijk worden. Terwijl de parkeerdruk daar nu juist omlaag in plaats van omhoog moest.

Oneerlijk en geen reclame

Bezoekers die met de trein komen en die een museum of een molen willen bezoeken zijn aan de andere kant verplicht om te betalen voor een parkeerplek waar ze geen gebruik van maken. Dat zal door deze groep als oneerlijk worden beschouwd omdat ze onnodig op kosten wordt gejaagd – en dat kan niet worden gezien als reclame voor de Schans. Dat geldt overigens ook voor mensen uit de eigen gemeente of de streek die lopend of op de fiets komen voor een bezoek aan een molen of een museum.

Spontane teleurstellingen

Bezoekers die spontaan op een druk moment komen lopen met de all-inclusive entreekaarten het risico geen toegang te kunnen krijgen tot de molens en de musea omdat die volgeboekt zijn. Touroperators zullen ruim vooraf hun tickets willen inkopen en de individuele bezoeker vist in drukke tijden dan achter het net. Druktebeheersing is immers één van de uitgangspunten voor de invoering van de all-in kaart. En iemand die alleen over de Schans wil kuieren  zonder van de voorzieningen gebruik te maken kan niet naar het toilet.

Parkeergarage

Kortom: niets om naar uit te kijken. Waar in Haaldersbroek wel vol verwachting op gewacht wordt is de in de Ontwikkelstrategie Zaanse Schans opgenomen tijdelijke parkeergarage naast het Verkade-museum, die moet aantonen hoe groot de\parkeerbehoefte bij de Schans nu werkelijk is. Er wordt echter nog geen enkele voorbereiding, planning of andere activiteit waargenomen om deze tijdelijke parkeervoorzining te realiseren.

‘De mogelijke invoering van de all-inclusive toegangskaart baart ons grote zorgen. Alle discussies over het parkeren waren erop gericht de parkeeroverlast in de omliggende buurten tot een minimum te beperken. Met de invoering van de kaart zal de parkeeroverlast juist stijgen. Het loskoppelen van het parkeren van de overige rechten op de kaart kan deze problemen voor een groot deel oplossen,’ aldus een schrijven van de bewonersverening aan de raad en het college.

Rust bewaken

‘De kaart blijft dan gehandhaafd voor de molens en musea. Voor het parkeren dient ‘los’ betaald te worden en hetzelfde geldt voor het toiletbezoek. We vertrouwen erop dat u de belangen van Haaldersbroek, zoals duidelijk beschreven in de Ontwikkelstrategie, scherp in het oog houdt. Dit geldt met name voor het voorkomen van parkeeroverlast en het nemen van alle maatregelen om de rust in dit authentieke gebied te bewaken.’

Reacties