Eiland-bewoners zetten strijd tegen woontorens voort

Een impressie van de nieuwbouw.
Foto: Rochdale

Bewoners van Het Eiland zijn niets opgeschoten met twee online inspraakavonden van woningbouwvereniging Rochdale en de gemeente over de bouw van twee torens met 120 sociale huurwoningen aan de Badhuisweg. Een meerderheid van de rond 70 deelnemers werd er niet wijzer of gelukkiger van.

Nadat door de gemeenteraad was geconstateerd dat het participatietraject met de buurt ernstige tekortkomingen vertoonde werd een nieuwe poging gewaagd om contact te leggen, maar de enquête die de Stuurgroep Nieuwbouw Zaaneiland na afloop hield onder de deelnemers laat zien dat die mislukt is. ‘De resultaten zijn ontluisterend,’ aldus de stuurgroep.

Resultaten

De vragenlijst is door 42 (circa 60 procent) van de aanwezigen ingevuld. Tachtig procent van hen is ontevreden over de avonden. Men had het idee dat er nog steeds helemaal niets te veranderen valt aan het project (vindt 95 procent) en dat daarmee van werkelijke participatie geen sprake is. En 93 procent van de ondervraagden vindt daarbij dat de inbreng van bewoners grotendeels wordt genegeerd.

Bij 80 procent van de aanwezigen is geen enkele zorg over het project weggenomen, bij de rest hooguit een paar kleine zorgen. Nog steeds vreest men voor te weinig parkeerplaatsen (93 procent) en ziet men de omvang van het project (69), de woonmix (65) en de aanwezigheid van 20 appartementen voor begeleid wonen (50 procent) als probleem. De verwachting is dat het plan daardoor de sfeer op het eiland geen goed zal doen (71 procent).

Raad van State

De buurt lijkt onmiddels weinig meer te zien in verder praten met Rochdale (40 procent), maar kiest overwegend voor het formele traject van het indienen van een zienswijze met daarop volgend een procedure bij de Raad van State (70 procent). ‘Eén en ander heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Rochdale en de gemeente opnieuw duidelijk hebben gemaakt dat van werkelijke participatie met de buurt geen sprake is of zal zijn. Over de reden van deze halsstarrigheid wordt door partijen ook nog eens vrij geheimzinnig gedaan,’ schrijft de stuurgroep in een persbericht.

‘Het lijkt er ernstig op dat Rochdale – na de dramatische inspraakavond in januari – andermaal de buurt tegen zich in het harnas heeft gejaagd, dit keer letterlijk, want de strijdlust is eerder aangewakkerd dan verslapt.’ Ook aan de overkant van het water aan de Prins Hendrikkade is het verzet inmiddels ontwaakt.

 

 

Reacties