Burgerparticipatie schept wellicht te hooggespannen verwachtingen

Een impressie van de nieuwbouw.
Foto: Rochdale

De theorie is dat wanneer bewoners zo vroeg mogelijk worden betrokken bij ontwikkelingen in hun buurt, ze later minder geneigd zullen zijn om de kont tegen de krib te gooien. De praktijk is dat er in zo’n vroeg stadium nog zoveel onzekerheden zijn dat veel vragen onbeantwoord blijven en de frustratie al vanaf het allereerste moment begint te ontkiemen.

Bewonersparticipatie wil iedereen en is één van de bouwstenen van de in aantocht zijnde Omgevingswet, maar geen duidelijk afgebakende route van A naar B. Afgelopen week ging het mis bij een digitale bijeenkomst van woningcorporatie Rochdale over de bouw van twee woontorens met sociale huurappartementen op de kop van Het Eiland in Zaandam. Onder meer op Facebook was te lezen dat de aan het overleg deelnemende bewoners ontevreden waren over het digitale overleg omdat er weinig antwoorden werden gegeven op de gestelde vragen. De VVD stelt er morgenavond vragen over aan het college: de partij vindt de gang van zaken ‘geen goed voorbeeld van bewonersparticipatie’.

Rol gemeente

De informatievoorziening en het overleg met omwonenden zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de partij achter bouwplannen, maar de VVD vindt dat de gemeente daar ‘een faciliterende en begeleidende rol in dient te spelen’. Raadslid Rina Schenk wil daarom weten of wethouder van Wonen Songül Mutluer op de hoogte was van de informatiebijeenkomst en of de vorig jaar opgestelde gemeentelijke leidraad voor participatie gevolgd is in de aanloop naar de digitale bijeenkomst. Ze wil ook dat er een rapportcijfer komt voor de avond: wat is er gedaan aan het managen van de verwachtingen van de bewoners, wat gaat het college doen met het gegeven dat de bewoners vinden dat te veel vragen onbeantwoord zijn gebleven en welke lering trekt het college uit deze bijeenkomst?

Reacties

Cookieinstellingen