Raad vrijwel unaniem achter monumentenstatus Koger begraafplaats

Foto: Agenda-initiatief CDA, Rosa en CU

Enthousiasme alom in de gemeenteraad voor het voorstel van het CDA, Rosa en de ChristenUnie om de historische begraafplaats in  Koog aan de Zaan op te waarderen tot een gemeentelijk monument, behalve bij de PVV. Een walgende Homme Heida zag er een nieuwe poging in om van Zaanstad ‘één groot openluchtmuseum te maken’.

Waar de andere fracties die donderdagavond aan het woord kwamen de visie van de initiatiefnemers onderschreven dat de groeiende stad ook een groeiende behoefte heeft aan rustige, groene plekken om even tot rust en bezinning te komen, daar voorziet de PVV alleen maar een domino-effect: Wormerveer was al beschermd als gemeentelijk monument, nu komt daar Koog aan de Zaan bij en alle andere begraafplaatsen zullen volgen. De hele zaak is al bekokstoofd, betoogde Heida.

Burgerinitiatief

Volgens wethouder Natasja Groothuismink is echter geen van beide het geval: mochten er vergelijkbare voorstellen komen voor andere begraafplaatsen dan worden do van geval tot geval beoordeeld en dat er nu al stappen zijn gezet richting een monumentale status voor de begraafplaats bij de Kogerkerk komt omdat daartoe het initiatief is genomen vanuit de bevolking: de Vereniging Zaans Erfgoed en de kerkgemeente. Wanneer het dagelijks bestuur daarmee benaderd wordt dan kan het niet anders dan daar serieus op ingaan. Vandaar dat voorzitter Jan Piet Bloem van de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt Bedreigd Erfgoed van Zaans Erfgoed het al op zich heeft genomen om de benodigde onderbouwing voor een eventuele monumentale status te schrijven. De kerk naast de begraafplaats is al een Rijksmonument.

Buurtproject

Belangrijk is dat de omgeving van het kerkhof nauw bij alle ontwikkelingen wordt betrokken, voerden meerdere fracties aan en ook wethouder Gerard Slegers onderschrijft dat. Hij vooziet bovendien dat buurtbewoners nauw betrokken zullen worden bij het toekomstige onderhoud en dat zich genoeg vrijwilligers zullen melden om daaraan bij te dragen. De begraafplaats is nu zeer beperkt toegankelijk, maar zal dan immers een plek zijn waar alle inwoners van Oud Koog op loopafstand een vrij te betreden groene oase vinden. Een groot voordeel van een monumentenstatus is dat er subsidiepotjes opengaan die anders gesloten blijven: dat zou een deel van de benodigde financiering kunnen dekken. Overigens bespreekt de gemeenteraad binnenkort de toekomst van de Zaanse begraafplaatsen nog, los van het agenda-initiatief van het CDA, de CU en Rosa.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties