Bewoners Dorpsstraat willen schade aan huizen vergoed zien

Foto: Google Street View

Onderzoeksbureau Wareco heeft geconstateerd dat bewoners van de Dorpsstraat in Assendelft blootgesteld worden aan te veel overlast door trillingen veroorzaakt door (zwaar) vrachtverkeer. Woningeigenaren hebben een claim ingediend bij de gemeente vanwege de schade die daardoor is ontstaan aan hun huizen. Die is nog in behandeling.

Door bewoners in het centrumgedeelte van de Dorpsstraat en met name tussen het Waterschot en de Twiskelaan wordt veel overlast ervaren door trillingen. Uit het recente onderzoek is gebleken dat er inderdaad voortdurend normoverschrijdende trillingen zijn vanwege het (zware) vrachtverkeer en de – regelmatig te hard rijdende – lijnbussen van Connexxion. De gemeente wil die overlast nu samen met de bewoners, ondernemers, het busbedrijf, de politie en Veilig Verkeer Nederland gaan aanpakken. Een verkeersveiligheidscampagne in het hele dorp, het benaderen van bedrijven en supermarken door de wijkmanager en de wijkagent, herhalingsborden om erop te wijzen dat niet harder dan 30 kilometer per uur mag worden gereden en het aanbrengen van een snelheidsdisplay (een zogenoemde Smiley) hebben tot nu toe allemaal niet mogen baten.

Kleinere en langzamere bussen

Er komen en zijn nu drastischere ingrepen, zoals een al ingevoerde adviessnelheid van 20 kilometer voor vrachtverkeer. Met Connexxion zijn afspraken gemaakt over het (controleerbaar) niet harder rijden dan 30 kilometer per uur en de inzet van kleiner materieel en de supermarkten Coöp en Lidl zouden dat voorbeeld moeten volgen. Zij moeten de chauffeurs die hen bevoorraden zover zien te krijgen dat ze hun snelheid matigen. In samenwerking met de provincie wordt daarnaast gezocht naar mogelijkheden om de overlast en de hinder van het verkeer in het algemeen op de Dorpsstraat terug te dringen.

Vier miljoen beschikbaar

Naar aanleiding van het onderzoek van Wareco wordt een vervolgonderzoek ingesteld naar de voor – en nadelen en de effecten van veranderingen aan het wegdek in het centrumgedeelte van de Dorpsstraat, zoals het aanbrengen van asfalt. Het helemaal wegnemen van de hinder is vanwege de slappe veenbodem en de wegfunctie van de Dorpsstraat niet realistisch, waarschuwt het college alvast voor te hooggespannen verwachtingen. Bij de gemeente en de provincie staat in totaal vier miljoen euro klaar voor het aanpakken van de straat. Ook de Vervoerregio Amsterdam is om een bijdrage gevraagd. Mocht die er komen dan hoeft Zaanstad er minder geld in te steken dan de maximaal twee miljoen euro die de gemeenteraad ervoor heeft gereserveerd in het investeringsfonds.

Rondweg

Een raadsmeerderheid stemde onlangs in met het voorstel van Lokaal Zaans, de VVD, de PVV, het CDA, Democratisch Zaanstad, de POV en Denk om het plan voor een rondweg tussen de Noorderveenweg en de Communicatieweg verder uit te werken.

Reacties