Natuur- en milieuclubs: meteen turbines langs Noordzeekanaal

Foto: PxHere / CC0

De Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten zijn niet gelukkig met de grote voorkeur voor zonne-energie die de regio Zaanstreek – Waterland uitspreekt in het concept van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid. Er kunnen wat de drie organisaties betreft nest weer windturbines langs het Noordzeekanaal komen.

Zaanstreek – Waterland heeft zich in de voorlopige RES NHZ vastgelegd op 300 hectare zon op grote daken, 85 hectare zon op parkeerplaatsen en 65 hectare tijdelijke zonnevelden op leegstaande industrieterreinen. Er al wel zoekgebieden voor windturbines opgenomen, maar windenergie maakt nog geen deel uit van het huidige bod. De natuur- en milieuorganisaties hebben moeite met de zoekgebieden voor zon en wind langs de A7, vanwege de verwachte negatieve effecten op het landschap en op kwetsbare Natura 2000- en weidevogelgebieden grenzend aan die snelweg. De gemeenteraad van Wormerland deelt die mening.

In overleg met omwonenden

In een brief aan de raad van Zaanstad schrijven de drie organisaties in het Noordzeekanaalgebied en in de Purmer wél kansen te zien voor wind- en zonne-energie. In het door Zaanstreek – Waterland opgestelde concept zijn andere zoekgebieden aangewezen die wel op goedkeuring kunnen rekenen, mits de opwekking van energie er geclusterd in het landschap gebeurt en met betrokkenheid van omwonenden. Op onderstaande kaarten is te zien hoe de natuur- en milieuorganisaties het opwekken van zonne- en windenergie zien met oog voor natuur en landschap.

 

 

 

 

 

De grote nadruk op zonne-energie op daken levert bij de organisaties bedenkingen op met het oog op de benodigde investeringen: ‘Naar onze inschatting wordt het gezien de hoge kosten voor het overkappen van parkeerplaatsen moeilijk om de doelstelling te halen.’  De organisaties pleiten er dan ook voor om de zoeklocatie voor windturbines langs het Noordzeekanaal nu al in gebruik te nemen, en niet te wachten tot de RES NHZ een vaststaand feit is.

Kwetsbare natuur ontzien

‘Onze organisaties zijn van mening dat windturbines vooral thuishoren in landschappelijk minder kwetsbare gebieden als het Noordzeekanaal. Met het opnemen van opwekcapaciteit in de zoekgebieden waar vanuit het perspectief van landschap en natuur die ruimte is, kunnen meer kwetsbare natuur en landschappen elders in de provincie worden ontzien zonder dat het totale bod van de RES-regio Noord-Holland Zuid wordt verkleind.’ Er wordt niet ingegaan op de mogelijkheden die het oppervlaktewater blijkt te bieden, zoals onlangs bleek uit een studie in opdracht van de provincie.

Reacties