D66 niet onverdeeld enthousiast over voorkeur voor zonnedaken

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

D66 ziet beren op de weg als de intentie zoals verwoord in het concept van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid om zonne-energie te verkiezen boven windturbines, werkelijkheid wordt. De fractie voorspelt een ‘onbalans’ bij het opwekken van duurzame energie en problemen door een te grote druk op de transportinfrastructuur.

De verhouding tussen zon of wind is op dit moment ongeveer 60 procent wind en 40 procent zon, aldus raadslid Flip Hoedemaeker in schriftelijke vragen aan het college. Zaanstad wil vooral inzetten op zonnepanelen op bestaande (industriële) daken. D66 vindt dat de gemeente in haar het streven om ruim vóór 2050 energieneutraal te zijn niet de luxe heeft om te kiezen tussen manieren van energieproductie, maar moet doen wat mogelijk is. Hoedemaeker wil ook weten hoe het College de tijd draagvlak bij de inwoners gaat creëren voor de plannen die in de RES worden voorgesteld. Die moet nog voor de zomer door de raad worden behandeld en voor 1 oktober wordt vastgesteld.

De rode driehoeken zijn met zonnepanelen overdekte parkeerplaatsen; de groene arcering geeft mogelijkheden voor zon én wind aan.

 

 

 

Een andere vraag is of er naast het gebied langs het Noordzeekanaal nog andere locaties te vinden zijn voor windmolens op land. In het van de concept RES NHZ staan in Zaanstad heel veel parkeerplaatsen ingetekend waar een overkapping met zonnepanelen een optie zou kunnen zijn, maar zijn al deze parkeerplaatsen daar wel geschikt voor enin hoeverre  is deze ontwikkeling overal gewenst? Volgens D66 zijn al deze oppervlakten samen in elk geval nog ‘lang niet genoeg om onze ambitie met betrekking tot duurzame opwek te realiseren’. Een laatste vraag is hoe deze oppervlakte aan parkeerdaken zich verhoudt tot het totale oppervlak aan onbenutte maar voor het opwekken van zonne-energie geschikte daken in de gemeente.

Reacties