Bijna alle panden duurzaam te verwarmen via oppervlaktewater

Foto: Google Street View

Bijna alle 1.513.680 gebouwen in Noord-Holland kunnen aangesloten worden op duurzame warmte, zo blijkt uit onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren. Maar liefst 96 procent van de woningen en utiliteitsgebouwen kan aangesloten worden op de grootste warmtebron die de waterrijke provincie kent: het oppervlaktewater (TEO). Twee procent zou aangesloten kunnen worden op warmte uit afvalwater (TEA).

Syntraal onderzocht alle 449 Noord-Hollandse wijken en in slechts zes daarvan In slechts lijken de waterwarmtebronnen te ver weg te liggen om effectief te kunnen worden gebruikt. Bij deze wijken kan gekeken worden naar andere warmtebronnen, bijvoorbeeld restwarmte afkomstig van de industrie en datacenters of naar geothermie, warmte uit de diepe ondergrond. Eén van die zes wijken is Zaandam Zuid, zo blijkt uit het Warmtebronnenonderzoek van Syntraal. Andere mogelijkheden zijn om de zomerse warmte uit asfalt op t slaan in de bodem, en ook de warmte uit de zon middels PVT-collectoren.

 

Nederland moet volgens het Klimaatakkoord in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten werken momenteel aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar is. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan en in welk tempo. Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, de ruimtelijke mogelijkheden, het milieu en het draagvlak onder de bevolking. Hier wil Democratisch Zaanstad op de rem gaan staan wegens de hoge kosten die niet verenigbaar zouden zijn met de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Plannen in de maak

Om wijken te verwarmen met behulp van oppervlaktewater (TEO) is een warmtekoudeopslag (WKO), een warmtewisselaar en een warmtepomp nodig. Bij thermische energie uit afvalwater (TEA) wordt gebruikgemaakt van de warmte van rioolwater, de warmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuivering en de warmte die vrijkomt bij rioolgemalen. De inventarisatie die er nu ligt laat zien waar de warmtebronnen beschikbaar zijn, maar niet iedereen kan warmte onttrekken aan dezelfde bron. Daarvoor worden nu de Regionale Energiestrategieën Noord-Holland Zuid en Noord en de Regionale Structuur Warmte uitgewerkt. De laatste geeft gemeenten inzicht in welke bronnen zij het beste kunnen gaan gebruiken voor welke wijk.

Reacties