Geen windmolens langs A7 in Wijdewormer

Foto: Pexels / Johan Bos

Windmolens langs de A7 voor de opwekking van groene stroom lijken een stuk verder weg nu de gemeenteraad van Wormerland een motie heeft aangenomen die windturbines in de Wijdewormer verbiedt. Daar wordt onderzoek naar gedaan, zo bleek uit het concept Regionale Energie Strategie. Maar de VVD, CDA, PvdA en POV in Wormerland willen niet dat hun gemeente aan dat onderzoek meewerkt.

In de aangenomen motie stellen indieners dat is vastgesteld is dat windturbines een aanzienlijke vogelsterfte tot gevolg hebben bij het passeren en dat het in stand houden van eco-systemen ‘net zo belangrijk of misschien zelfs belangrijker is dan de RES-plannen voor duurzame energiewinning’. De Wijdewormer is een polder waar veel vogels foerageren, waaronder de lepelaar, de grutto en de kievit en ook de kerkuil. Maar ook voor de bewoners van de Noorder- en Zuiderweg zijn windmolens op vaak minder dan 600 meter bij hun woning geen prettig vooruitzicht. Grote windturbines geven al geluids- en slagschaduwoverlast als ze binnen anderhalve kilometer van bewoning komen te staan, aldus de motie.

Geen alternatieven

Helemaal een verrassing kan het standpunt van een raadsmeerderheid niet zijn, omdat de raad zich er herhaaldelijk voor heeft uitgesproken dat de polder groen moet blijven. De motie regelt ook dat wanneer er aanvragen komen voor zeer kleine windturbines op boerenerven het aan de gemeenteraad is om te oordelen over de wenselijkheid daarvan. Wethouder Harold Halewijn (GroenLinks) moet nu met de boodschap naar de partners in de energieregio dat Wormerland de kont tegen de krib gooit wat betreft de mogelijke komst van windturbines langs de snelweg – ook al is er ook nog ruimte opengelaten om ‘met elkaar verder te spreken’ over de voorgestelde Regionale Energie Strategie. Halewijn nam het de indieners vooral kwalijk dat die niet zelf meteen een alternatief voor windturbines aandroegen.

Voor de concept RES werken Zaanstad en Wormerland samen met 27 andere gemeenten, de provincie, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid.

Reacties