Bomenkap in Het Kalf gaat volgende week dan toch beginnen

Foto: Pixabay / Matthias Boeckel

De gemeente begint volgende week met de bomenkap in Het Kalf. De Omgevingsdienst ziet na een bezoek en een keuring door een ecoloog geen aanleiding om in te grijpen.

De dienst die door de provincie is belast met het toezicht op vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming keurde in eerste instantie twee quick scans die de gemeente had aangeleverd af omdat die op meerdere punten onvoldoende waren en ook geen geldige waarnemingen meer bevatten, zo blijkt uit de antwoorden die de dienst gaf na vragen van bioloog David Sluis. Hij zette ze op de Facebook-pagina van Groen Zaans. De daarop door Zaanstad aangeleverde nieuwe quick scan naar de aanwezigheid van vleermuizen bood ook niet meteen uitsluitsel, waarna een bezoek aan de Zaandamse wijk volgde. Er is gezocht naar holtebomen in verband met verblijfplaatsen van vleermuizen, schuilgelegenheid voor huismussen en luwte gevende bomen. Ook is gekeken naar eventuele foerageerfuncties.

Heesters voorlopig gered

Naar aanleiding van deze controle is de gemeente vervolgens verzocht om een beplantingsplan en een compensatieplan aan te leveren, die wel zijn geaccepteerd. De bomen zullen als eerste worden gekapt en de plekken met heesters blijven voorlopig nog bestaan. Hierdoor blijven er voldoende schuil- en foerageerplekken bestaan voor mussen. De bomen die geschikt zouden kunnen zijn voor vleermuizen qua luwtewerking en holtes staan niet op de nominatie om te worden gekapt. De bomen die wel worden gekapt zijn niet van dusdanig belang dat hiervoor een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is, aldus de Omgevingsdienst.  Voor de bomen en heestervakken die verdwijnen worden nieuwe bomen en heestervakken aangeplant. ‘Er gaat dus geen groen verloren op de lange termijn.’ De bomen moeten weg wegens de vervanging van de riolering in de Beken- en Merenbuurt.

Reacties