Provinciale waakhond houdt bomenkap Het Kalf in de gaten

Foto: Pixabay / DanaTentis

De SP heeft het college een brandbrief geschreven over de op stapel staande kan van 272 bomen in Het Kalf, met de waarschuwing dat de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord de projectleider inmiddels gewezen heeft op alle wettelijke verplichtingen die daarmee samenhangen en heeft aangegeven handhavend te zullen optreden als de kap begint. 

De gemeente kondigde eind vorig jaar aan deze maand te zullen beginnen met het kappen van de bomen in de Meren- en Bekenbuurt, na een nieuwe quick scan om te bepalen of er al dan niet vleermuizen foerageren in het kapgebied. Dit ondanks het feit dat een quick scan niet voldoet aan het geldende en gangbare vleermuisprotocol, aldus raadslid Roland van Braam. Hij wijst er daarnaast op dat het door de gemeente al eerder ingeschakelde bureau Pius Florius Boomverzorging niet is aangesloten bij het Netwerk Groen Bureaus en expertise mist op het gebied van vleermuisecologie. ‘De SP verwacht van het college dat er eerst een volwaardig en gecertificeerd bedrijf conform het vleermuisprotocol een onderzoek uitvoert naar de aanwezigheid van vleermuizen en tot die tijd de kap opschort,’ schrijft Van Braam. 

 

 

 

 

Reacties