Plan voor ‘Zaans minidorp’ met 130 jongerenwoningen in De Groote Weiver

Architect Maarten Min licht zijn plannen toe.
Foto: Krista van Dalen

Architect Maarten Min heeft een plan ontwikkeld om het door hemzelf ontworpen gebouw op het zogenoemde REM-eiland in Wormerveer om te bouwen tot 130 woningen voor jongeren met daarnaast culturele voorzieningen, moestuinen en ontmoetingsplekken. Hij presenteerde het zondag tijdens een door Rosa georganiseerde bijeenkomst over jongerenhuisvesting in het betreffende pand, inmiddels De Groote Weiver geheten.

Met het plan REM-Eiland 2.0 blijft het markante gebouw staan en wordt het getransformeerd in een Zaans minidorpje. Woningcorporatie ZVH wil het slopen om plaats de maken voor nieuwe woningen, maar Min wil het pand dat hij in 1982 tekende voor PWN en PEN bewaren. Dan hoeft ook De Groote Weiver niet naar een nog onbekende nieuwe stek te verhuizen. De jongeren die zondag bij de presentatie aanwezig waren reageerden enthousiast. Volgens een persbericht van Rosa zijn ook buiten Zaanstad partijen geïnteresseerd in deze ontwikkeling en wordt het plan de komende tijd verder uitgewerkt. Coalitiepartij Rosa wil zich hard maken voor een spoedige realisatie.

 

 

 

‘Een woning vinden is moeilijk in Zaanstad, maar al helemaal als je jongere bent’, zei voorzitter Jan Hekman van Rosa op de bijeenkomst. Vier jongeren vormden een panel en vertelden over hun wooncarrière in de Zaanstreek, die zowel (illegale) onderhuur als anti-kraak en gedwongen thuis wonen bleek te omvatten. Eén panellid had overwogen om zich met een vriend als stelletje in te schrijven om aanspraak te kunnen maken op een appartement. Een enkeling kan met financiële steun van de ouders iets regelen, doordat die voor hen een appartement kunnen kopen of ruimtes verbouwen en geschikt maken voor bewoning. De Bond Precaire Woonvormen is kritisch over de steeds groter wordende woononzekerheid in Nederland: steeds hogere huren in de vrije sector, lange wachttijden voor sociale huurwoningen, rechteloosheid bij mobiel wonen en het niet-permanente karakter van tijdelijk wonen.

Oplossing én – én

Volgens Lilian Seip van de bond moet de oplossing én-én zijn: tijdelijke woonvormen uitrusten met voldoende huurbescherming maar ook bijbouwen en zorgen voor een groter totaal aanbod. De bestaande leegstand in Zaanstad vinden de jongeren onbegrijpelijk. Zo staat het oude Belastingkantoor in Zaandam na een periode van anti-kraakbewoning door vier mensen weer leeg, terwijl er met de plaatsing van enkele extra douchecabines gemakkelijk plaats zou zijn voor 240 grote woonunits. Ook voor de locatie van dat gebouw bestaan nieuwbouwplannen, die naar het zich laat aanzien wat in het slop geraakt zijn.

Tiny Tim & Thous

Een aantal deelnemers aan de middag in De Groote Weiver bracht voorafgaand aan het programma daar een bezoek aan Tiny Tim in Wormer, waar zelfvoorzienende Tiny Houses worden waarvan er binnenkort tien in Haarlem worden geplaatst als een nomadische enclave. Paul Kramer, architect en motor achter het Zaanse project Thous deed daarna zijn visie uit de doeken. Thous is een samenwerkingsverband tussen Kramer, het Trias College in Krommenie en Werkom en er wordt al sinds 2016 geprobeerd om voet aan de grond te krijgen in Zaanstad. De lijst met geïnteresseerden telt inmiddels ruim 400 namen. Mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting worden momenteel door de gemeente onderzocht. Oostzaner Christiaan Homberg (25) vertelde iets over zijn liefde voor moderne houtbouw met Cross Laminated Timber en de kansen die dat materiaal biedt voor duurzame en snelle woningbouw.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen