Herhuisvesting De Groote Weiver randvoorwaarde voor fiat woningbouw

Foto: Google / De Groote Weiver

Als ZVH woningbouw wil plegen op het voormalige PWN-terrein in Wormerveer, dan stelt de gemeente als randvoorwaarde dat er een alternatieve locatie gevonden wordt voor De Groote Weiver. Dat antwoordt het college op vragen van GroenLinks.

Daarin staat dat ZVH de gemeente medio vorig jaar al benaderd heeft over een mogeljke herontwikkeling van het terrein, waar in het gebouw REM-eiland ook diverse zorginstellingen een plek hebben, zoals behandelcentrum Heliomare, een ergotherapeut, een logopedist en een fysiotherapiepraktijk. Met al die partijen heeft de corporatie inmiddels gesproken, meldt het college.

Nog een tijdpad

Wanneer ZVH aan de slag wil op het terrein tussen de Vaartdijk, de Krommeniërweg en de Industrieweg is onbekend, ‘al heeft ZVH aangegeven rekening te houden met aflopende huurcontracten en de staat van de bebouwing’.

Noch voor De Groote Weiver noch voor de zorginstellingen is er momenteel zicht op andere huisvesting, maar ‘ZVH zal als verhuurder zorgvuldig met de huidige huurders om moeten gaan’. ‘De gemeente zal dit nauwlettend volgen en meedenken hoe de zorgfuncties in het noordelijk deel van de stad kunnen worden geherhuisvest.’

Een van de andere gebruikers op de PWN–locatie is de brandweer. Deze functie is (nog) niet bij een mogelijke herontwikkeling betrokken, omdat ZVH geen eigenaar van het pand is.

Reacties