Begin 2020 campagne veilig gebruik Zaanse bruggen

Foto: Twitter / Havendienst Zaanstad

De gemeente gaat begin volgend jaar via een bewustwordingscampagne aandacht vragen voor het gevaar van het negeren van rood licht bij bruggen. Het is de derde keer dat deze campagne hier wordt gehouden. Wekelijks duiken honderden mensen, van jong tot oud, onder de spoorbomen door en negeren het rode licht. Eerder dachten leerlingen van het St. Michaelcollege al mee aan oplossingen om verkeersdeelnemers te laten stoppen. Alle aanbevelingen uit de eerder verschenen onderzoeksrapporten naar de veiligheid van de lokale bruggen worden uitgevoerd, maar het mooiste zou zijn als ook de gebruikers zelf zouden meewerken.

Als eerste komen er extra camera’s, markeringsvlakken en attentieknoppen op alle bruggen. Na de ongevallen op de Dr. J.M. den Uylbrug in 2015 en de Prins Bernhardbrug in november vorig jaar kwamen diverse (onderzoeks)rapporten uit met aanbevelingen, resultaten en conclusies. Alle aanbevelingen zijn bekeken en getoetst op haalbaarheid en of de uitvoering ervan het effect zou hebben op de veiligheid van de Zaanse bruggen. Volgens wethouder Havens en Vaarwegen Gerard Slegers is nu het moment aangebroken  om daadkracht te kunnen tonen. ‘Wij omarmen de aanbevelingen en resultaten uit de onderzoeksrapporten. Nu is het aan ons om snelheid te maken. We zetten alles op alles om de veiligheid van onze bruggen te vergroten en de risico’s op ongevallen nu en in de toekomst nog verder te verkleinen. Dit betekent ook dat we continu moeten blijven monitoren en evalueren.’

Aanbevelingen

Uit alle verslagen die door of voor de gemeente Zaanstad zijn gemaakt, is een lijst met aanbevelingen gekomen. De komende periode worden die in een aantal fases uitgevoerd. Met de extra camera’s komt er een totaalzicht op de op afstand bediende Zaanse bruggen waarop sprake is van langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers. Ter voorbereiding is per brug een onderzoek uitgevoerd en een verslag gemaakt om de juiste cameraposities te bepalen. Nadat de camera’s zijn geïnstalleerd volgen nog andere stappen. Zo krijgen brugbedienaren een opleiding en wordt er gezorgd voor een verbinding naar de centrale bedienpost. Daarnaast komen er ook markeringsvlakken en attentieknoppen. Het gaat om zwart omlijnde, gele markeringsvlakken voor het langzame verkeer en het plaatsen van attentieknoppen. Het aanbrengen van de markeringsvlakken gebeurt tussen beide slagbomen van de bruggen. Er komen zwarte kruizen op om het beweegbare gedeelte van de brug beter aan te duiden.

Attentieknoppen

De attentieknoppen, waarvan er al een werkzaam was bij de Dr. J.M. Uylbrug, zorgen ervoor dat weggebruikers de brugdienaar bij een gevaarlijke situatie kunnen waarschuwen. Als de attentieknop wordt ingedrukt, dan hoort de brugdienaar een geluid en kan hij het bedienproces stoppen door op de noodknop te drukken. De uitvoering van deze maatregelen wordt op dit moment voorbereid. Daarnaast gaat de gemeente dezelfde werkwijze hanteren op alle op afstand bediende bruggen doorvoeren. Deze maatregel moet eind 2020 zijn ingevoerd. 

 

 

 

Reacties