Gemeente trekt portemonnee voor einde aan geruzie in De Fabriek

Foto: Twitter

Filmtheater De Fabriek en Café Fabriek hebben de strijdbijl begraven op kosten van de gemeente: hun geruzie is voorbij als er jaarlijks 20.000 euro extra exploitatiesubsidie komt. Het is nu de vraag of de gemeenteraad het eens zal zijn met die verhoging om de huurder en onderhuurder die ‘een belangrijke culturele pijler in het centrum van Zaandam’ vormen tevreden te houden.

Het college voerde mede op verzoek van de raad vóór de zomer enkele gesprekken met de strijdende partijen met als doel om ze opnieuw om tafel te krijgen, nadat mediation al een aantal malen geen soelaas had geboden. Dat leidde tot hun gezamenlijke voorstel voor een toekomstbestendige en groeiende exploitatie voor beide partijen. ‘Een belangrijk onderdeel van de oplossing is tegemoetkomen in de exploitatiekosten met een bedrag van 20.000 euro per jaar dat wordt aangewend ter verlaging van de door hen op te brengen huurkosten voor het pand dat door het filmtheater De Fabriek van de gemeente wordt gehuurd,’ aldus een brief aan de raad. Een huurverlaging van 20.000 euro dus, tot een bdrag van 114.000 euro per jaar. ‘Door de tegemoetkoming in de huurkosten krijgt het filmtheater meer financiële armslag om het filmtheater en de horeca rendabeler te kunnen exploiteren.’

Goede afspraken

Het college schrijft blij te zijn met het feit dat er nu ‘duidelijke en werkbare afspraken’ liggen tussen de filmafdeling en de horeca. ‘De positieve houding van beide partijen in dit proces geeft vertrouwen voor de toekomst. Het college is van mening dat een bijdrage in de vorm van een tegemoetkoming in de exploitatiekosten dat wordt aangewend ter verlaging van de door het filmtheater op te brengen huurkosten ‘verantwoord en noodzakelijk’ is en ‘redelijk en billijk’ gezien het maatschappelijke belang van de functies en de door de gemeente vastgestelde beperking in de eigen verdiencapaciteit. Het college is niet bang voor een precedentwerking, omdat er maar weinig instellingen zijn die de horeca hebben verpacht dan wel onderverhuurd als maatschappelijke functie.

Gekoesterde plek

De Fabriek is een plek waar veel inwoners van Zaanstad regelmatig komen om een bijzondere film te zien maar ook om iets te eten en te drinken en waar gelegenheid is tot verdieping, bijvoorbeeld door het serveren van een speciaal op de voorstelling afgestemd menu. ‘De mooie locatie met een terras aan de Zaan en de unieke combinatie van een filmtheater met een horecagelegenheid waar je ook kunt eten biedt voor veel Zaankanters een aangename uitgaansgelegenheid waar cultuur en sociaal-maatschappelijke thema’s met elkaar worden verbonden.’ Uit de vele reacties uit de samenleving naar aanleiding van de berichten in de media over het conflict blijkt de waardering voor deze culturele en sociaal-maatschappelijke functie, aldus het college.

Gevraagde bedrag hoger

In het ingediende voorstel tot samenwerking vraagt filmtheater De Fabriek om een tegemoetkoming van 30.000 euro waardoor de totale huur per jaar op 104.000 euro zou komen. Het college knabbelde daar 10.000 vanaf en De Fabriek ging daarmee akkoord. Er ligt nog 500.000 euro op de plank voor het aanschaffen van nieuwe apparatuur, nieuwe stoelen en verbouwingen voor onder andere een nieuwe ruimteverdeling tussen horeca en filmtheater. Eventueel wordt ook een multifunctionele presentatieruimte ingericht die op termijn tot derde zaal kan worden ontwikkeld. Het filmtheater heeft toegezegd de horeca op de hoogte te houden van de investeringsplannen. De horeca zelf zal investeren in haar gedeelte. 

Reacties

0