Noodkreet culturele en educatieve instellingen: niet nóg minder geld

Foto: Pixabay / Hans

Architectuurplatform Babel, de Bieb, filmtheater De Fabriek, FluXus en poppodium De FluX, De Groote Weiver, RTVI Zaanstreek, het Zaans Toneelhuis Theatermijn, het Zaans Natuur en Milieucentrum, het Zaans Museum en het Zaantheater vrezen in geldnood te zullen komen als hun subsidies volgend jaar niet geïndexeerd worden en taken te moeten afstoten.

De culturele en educatieve instellingen hebben hun zorgen al kenbaar gemaakt in gesprekken met wethouder Sanna Munnikendam en deze nu ook opgeschreven in een brief aan het college en de gemeenteraad. Ze voorzien dat de impact die de bezuinigingsmaatregel zal hebben op de activiteiten en bedrijfsvoering van de instellingen het hen onmogelijk zal maken om hun werk op het huidige niveau voort te zetten. ‘In een kort of wat verder verleden heeft de gemeente instellingen in het leven geroepen dan wel gelabeld als behorende bij de basisinfrastructuur van Zaanstad. Dit heeft voor ons een letterlijke betekenis: met elkaar vormen we de basis waarop gemeente en inwoners van de Zaanstreek kunnen rekenen,’ aldus het schrijven.

Meer doen met minder geld

Daar bovenop en daarnaast worden initiatieven ontplooid. Door ons, door derden. Die wij vervolgens nadrukkelijk proberen te ondersteunen en faciliteren indien gewenst en daar waar mogelijk. De rol van de instellingen is in vrij korte tijd veranderd van single issue naar multifunctioneel, met nadruk op een sociaal-maatschappelijke rol. Dit alles met immer slinkende budgetten in relatie tot de steeds intensievere taak.’ De instellingen roepen de politiek en het bestuur op om de stevige basis in stand te houden. ‘Ons voortbestaan is een zeer wankel evenwicht dat geen deuken en blauwe plekken meer kan verdragen. Als ons jongleerdraad knapt, dan vallen we hard en vallen we diep. Met medeneming van vele kleinere initiatieven van derden die op ons leunen en bouwen. Geef ons een deugdelijk draad; wij zorgen voor een basisniveau in balans.’ De gemeenteraad neemt in november een besluit over de indexering van de culturele subsidies.

 

Reacties