De FluX voor minimaal een jaar naar de North Sea Venue aan de Hemkade

Een beeld van een van de zalen van de Hemkade tijdens een concert.
Foto: Google / Ray Olijve

De FluX verhuist tijdelijk naar de North Sea Venue aan de Hemkade 48 in Zaandam. Dat betekent dat de gemeente volgend jaar een kleine 90.000 euro extra moet uittrekken voor het poppodium.

Op dit moment wordt een nieuwe gemeentelijke cultuurvisie opgesteld waarin ook De FluX een plek krijgt, maar die organisatie kan niet wachten op de uitkomst van de discussie over de richting die de Zaanse cultuur op moet omdat het huurcontract eind deze maand afloopt. De FluX zou verhuizen naar het Cultuurcluster en was al lang op zoek naar een overbruggingsstek, maar de tijdelijke aard van die huisvesting kan wat worden opgerekt nu het cluster er niet komt. De beschikbare ruimte op het Hembrugterrein is volgens het college ‘met beperkte inrichtingskosten geschikt te maken voor het poppodium’. Het risico op overlast voor de omgeving is in verhouding tot alle andere onderzochte locaties kleiner, door de ligging in een minder dicht bewoond gebied. Bovendien is gaat het om een plek waar al grote muziekoptredens, concerten en feesten worden georganiseerd.

Maximaal 500 bezoekers

De ruimte heeft een capaciteit voor maximaal 500 mensen, tegen maximaal 240 in het huidige gebouw in de Zuiderkerkstraat. Dat betekent dat het poppodium ivolgend jaar artiesten en bands uit een hoger segment kan gaan programmeren. Dit zou moeten resulteren in een verdere groei van de bezoekersaantallen en meer inkomsten Vergeleken met de huidige locatie is de nieuwe locatie beter bereikbaar per auto: er is parkeergelegenheid beschikbaar.

Slechte OV-verbinding

Aan de andere kant is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer in de avonduren beperkt. Daarover wordt nu door de gemeente overlegd met Connexxion. Het college is er voorstander van dat De FluX het huidige aantal van 100 voorstellingen per jaar aanhoudt ‘met zo nu en dan een concert op locatie’. Dat is goedkoper dan het aantal voorstellingen halveren en meer door de gemeente trekken, wat ook aan de orde is geweest. Heel recent liet De Flux nog weten met dat laatste volop door te gaan in 2019.

Extra kosten

De met de verhuizing gepaard gaande stijging van de subsidie bedraagt volgend jaar 87.000 euro. In totaal ontvangt het poppodium dan een exploitatiesubsidie van afgerond 417.000 euro plus dat extra bedrag. Voor de totale programmabegroting is 517.000 euro beschikbaar. Aan de boorden van het Noordzeekanaal gaat de huur van 37.000 naar 53.000 euro per jaar en stijgen de servicekostem met 21.000 euro. De overige extra kosten bedragen ten opzichte van de huidige locatie 13.000 euro.

Nog geen garanties vergunningen

Mocht de gemeenteraad akkoord gaan met het extra geld, dan kan De Flux de onderhandelingen met de eigenaar van de North Sea Venue voortzetten en het huurcontract afsluiten hoewel, zo waarschuwt het college, dat nog geen garanties geeft voor de noodzakelijke vergunningverleningen. ‘De concrete uitkomsten met de daarbij behorende financiële gevolgen zijn eind november bij de gemeente bekend geworden,’ zo laten B & W weten, dus over vergunningen is nog niet nagedacht. Het huurcontract wordt in eerste instantie aangegaan voor een jaar.

Theatermijn en De Groote Weiver

Naast De Flux zijn er nog andere culturele instellingen zoals het Zaans Toneelhuis Theatermijn en De Groote Weiver in Wormerveer die te maken krijgen met huisvestingsvraagstukken. Deze gaan echter pas eind volgend jaar of begin 2020 spelen en de herhuisvesting van deze organisaties en eventuele financiële impact wordt betrokken bij de nieuwe cultuurvisie.

 

Reacties