Uitbater Café Fabriek: laatste mediation nooit van de grond gekomen

Foto: Google Street View

Uitbater Pieter Grandiek van Café Fabriek heeft in een ingezonden brief op nieuwssite De Orkaan bemiddelaar Eric van der Burg ervan beticht weggelopen te zijn zonder zelfs maar te hebben geprobeerd om de ruzie tussen de horecagelegenheid en huisbaas filmhuis De Fabriek voor 1 mei van dit jaar definitief te beslechten. Wethouder Sanna Munnikendam van Cultuur licht volgens hem de gemeenteraad onjuist voor over de gang van zaken.

Volgens Grandiek zijn na de aanstelling van Margreet Horselenberg als nieuwe voorzitter van het filmhuis de partijen in maart direct om tafel gegaan met de intentie om tot goede afspraken te komen. Bemiddelaar Van der Burg zou zorgdragen voor de totstandkoming van een ‘werkbare huurovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst’. Hij zou dit ook bespreken met de wethouders van Cultuur en van Grondzaken. Zaanstad financiert het filmhuis met 220.000 euro per jaar, is eigenaar van het pand van De Fabriek en bovendien mede-ondertekenaar van de huurovereenkomsten tussen het filmhuis en het café. Het is er niet van gekomen.

Tot mijn verbazing zijn de gesprekken met Van der Burg en Horselenberg daarna telkenmale afgezegd door Van der Burg,’ schrijft Grandiek. Wel liet die de beide wethouders per brief weten verder af te zien van de mediationopdracht ‘wegens onverenigbare uitgangspunten tussen café en filmhuis’. Maar van dat laatste was volgens Grandiek helemaal geen sprake. Horselenberg liet namens het filmhuis echter ook niets meer van zich horen wethouder Munnikendam reageerde ‘op mijn uitdrukkelijke verzoek om uitleg over deze gang van zaken’ met de mededeling dat ze geen rol heeft in het conflict.

Juridisch wapengekletter

Gezien de hele geschiedenis met het bestuur van het filmhuis, waarin letterlijk helemaal nooit een afspraak is nagekomen en de leugen om de bezoekersaantallen blijft regeren, rest weinig hoop op een afloop zonder veel juridisch wapengekletter,’ aldus Grandiek. De geschiedenis kent zo in zijn ogen ‘alleen maar verliezers’. Maar zo uitzonderlijk is die situatie nu ook weer niet, meent de horecaman verwijzend naar het recente rapport van bemiddelaar Johan Remkes over de situatie op de Zaanse Schans.

Reacties