Filmhuis en Café Fabriek op weg naar uitweg uit conflict

Foto: Google Street View

Filmhuis De Fabriek en onderhuurder Café Fabriek praten weer. ‘Ze hebben de (pijn)punten met betrekking tot de omgang/relatie met elkaar uitgesproken, ze herkennen elkaars belangen, hebben elkaar gevonden in verschillende oplossingsrichtingen en werken aan een duurzame, constructieve samenwerking,’ schrijft wethouder Sanna Munnikendam aan de gemeenteraad.

De stichting en de horecagelegenheid werken volgens het schrijven de komende periode samen aan ‘een haalbaar en realistisch voorstel’, dat vóór 1 september aan het college wordt voorgelegd. Het filmhuis krijgt subsidie van de gemeente en huurt haar onderkomen in Zaandam ook van de gemeente. Café Fabriek is onderhuurder, maar het botert al jaren niet tussen beide partijen. De gemeenteraad vroeg de wethouder afgelopen mei om zich in te spannen om met een oplossing voor de voortwoekerende strijd te komen en daarom werd in juni gesproken met de voorzitter van het bestuur van het filmtheater en met de uitbater van het Café Fabriek.

Gezamenlijk voorstel

Daarin is de boodschap meegegeven dat het belangrijk is dat ze er samen een succes van maken, dat ze zich samen aan de plek committeren en dat het van belang is dat er een gezamenlijk voorstel aan de gemeente wordt gepresenteerd om uit de impasse te komen om zodoende weer een gezonde werkrelatie te bereiken,’ schrijft de wethouder nu. ´Onze waarneming is dat beide partijen op positieve wijze met elkaar aan de slag zijn gegaan.‘

Reacties