Verbijstering bij college na plotselinge draai bestuur Zaanse Schans

Foto: Twitter / Sharon Chen

Het is weer hommeles rond de Zaanse Schans. Vereniging De Zaansche Molen, het Zaans Museum, de twee ondernemersverenigigen en de bewoners hebben het college gevraagd de Ontwikkelstrategie in de prullenbak te gooien en om niet langer te streven naar een nieuw bestuursmodel om te komen tot rust in de tent en een door alle partijen gedragen toekomstvisie. Ze willen vaart zetten achter het oplossen van acute problemen zoals de parkeerdruk en verder de boel de boel laten.

Wethouder Sanna Munnikendan en de overige collegeleden hebben ‘met stijgende verbazing’ kennis genomen van een schrijven van de vier partijen en de burgemeester heeft direct het voltallige bestuur van de stichting Zaanse Schans uitgenodigd om deze ontwikkelingen ‘met spoed’ te bespreken. Een nieuw bestuursmodel was een aanbeveling van oud-commissaris van de Koning Johan Remkes, die eerder dit jaar een bemiddelingspoging deed op de strijdende partijen op de Schans op één lijn te brengen. Zijn conclusie luidde dat het huidige bestuur van de Zaanse Schans onvoldoende draagvlak en slagvaardigheid heeft om beslissingen te nemen die op een groot draagvlak kunnen rekenen. Het stichtingsbestuur ging daarin mee, maar maakt nu uit het niets een draai van 180 graden.

Vragen DZ

Democratisch Zaanstad is al net zo verbijsterd als het college en heeft onmiddellijk schriftelijke vragen gesteld. De fractie is evenwel vooral benieuwd naar de achtergronden van de reactie van het college: waaom de bemoeienis van de burgemeester, welke rol speelt de verantwoordelijke wethouder nog en wat wordt de insteek van het aangekondigde gesprek? DZ wil daarnaast weten welke aanbevelingen die betrekking hebben op de gemeente zijn uitgevoerd sinds het advies van Remkes en waarom de gemeenteraad niet op de hoogte is gehouden van het proces.

Urgente maatregelen

In de brief van de ondernemers van OZVS en OV1509, bewoners, het museum en de molenvereniging staat dat zij gezamenlijk tot het besef gekomen zijn dat het voor de Schans het beste is dat het traject rondom de Ontwikkelingsstrategie on hold wordt gezet, maar dat enkele urgente elementen nu al worden worden uitgevoerd: het op korte termijn terugdringen van de parkeeroverlast in de omgeving, het opzetten van een werkgroep met daarin alle belanghebben die binnen twee maanden komt met een door alle partijen gedragen voorstel voor een tijdelijke parkeergarage achter het Zaans Museum, een fietspad dat de Kalverringdijk ontlast en heldere afspraken over onder meer het aanmeren langs de Zaan en de ambulante handel op de Schans ‘en het onverkort handhaven daarvan’. Het klinkt als het omgekeerde van ‘u vraagt, wij draaien’: ‘wij eisen, u draait’.

Nieuw concept Ontwikkelstrategie

In de brief staat verder nog dat het stichtingsbestuur van de Zaanse Schans ‘op termijn met een voorstel inzake het managementmodel voor de Zaanse Schans voor de toekomst’. ‘Het op korte termijn streven naar een andere bestuursvorm dan het huidige stakeholdersmodel zoals geadviseerd door de heer Remkes is geen oplossing voor de huidige problemen. In alle gevallen zullen de stakeholders, direct of indirect, betrokken willen en moeten blijven bij het komen tot oplossingen van problemen en initiatieven,’ aldus de brief. De gemeente heeft inmiddels een nieuw concept van de gewijzigde Ontwikkelstrategie naar de betrokken partijen op de Zaanse Schans gestuurd en wil zich houden aan het ingezette proces. ‘We wijken niet van het advies van Remkes af waar de Stichting en de raad achter stond,’ aldus de reactie van het college op de brief van ‘de Schans’.

 

Reacties

0