Doorpakken met de Schans, maar niet onder tijdsdruk

Foto: Twitter / Los viajes d Claudia

De gemeente moet de regie nemen bij de ontwikkeling van de Zaanse Schans, dat proces laten monitoren en begeleiden door een ‘onafhankelijk persoon’ en afzien van deadlines en een verdienmodel. De VVD en Democratisch Zaanstad komen met een motie om die doelen te bereiken.

Nu bemiddelaar Johan Remkes heeft vastgesteld dat de Zaans Schans op een betere manier moet worden aangestuurd dan nu het geval is en dat de werkwijze van de stichting die de touwtjes in handen heeft niet bijdraagt aan een harmonieuze samenwerking, vinden de twee partijen dat tijd ondergeschikt moet zijn aan resultaat. Jos Kerkhoven (DZ) en Rina Schenk (VVD) schrijven in hun motie dat het uitgangspunt van toekomstige ontwikkelingen ‘een realistisch toekomstperspectief’ moeten bieden, ‘gericht op duurzame exploitatiescenario’s in plaats van een verdienmodel’.

Draagvlak

Het gesprek over de ontwikkeling van de Zaanse Schans moet tot doel hebben om alle partijen op gelijkwaardige wijze de gelegenheid te geven inbreng te leveren, zodat draagvlak ontstaat over de te volgen koers,’ aldus de motie. Die draagt het college op om op een zo kort mogelijke termijn, in samenwerking met het huidige bestuur van de Stichting Zaanse Schans, te komen met een voorstel over het inrichten van een onafhankelijk bestuur dat alle partijen in gelijke mate vertegenwoordigt. Ook vragen VVD en DZ om een definitie van het gebied van de Zaanse Schans wat betreft cultuurhistorie, identiteit, geschiedenis, de waarde van het landschap en de monumenten.

 

 

Reacties

0