Gemeente niet van plan fietspad Haansloot te heroverwegen

Uitzicht op de Krommenieër Woudpolder.
Foto: Google Street View

De gemeente is niet van plan om de aanleg van een fiets- en wandelpad langs de Haansloot in Krommenie te heroverwegen, zoals door aanwonenden is gevraagd. Het raadsbesluit daarover dateert al van februari vorig jaar en de klankbordgroep heeft volop mee kunnen praten over het pad langs de rand van de Krommenieër Woudpolder.

Het fietspad langs de Haansloot is van belang omdat het zoveel mogelijk inwoners, toeristen en bezoekers de kans geeft om te kunnen genieten van het mooie veenweidelandschap via fietsroutes, omdat voor de fietsers en de bewoners het doorgaande verkeer rond de wijk wordt geleid en omdat het zorgt voor betere fietsverbindingen, zo staat in een reactie op het schrijven van verontruste bewoners aan de gemeenteraad en aan het college. ‘In het coalitieakkoord is nadrukkelijk opgenomen om het fietsen over vrijliggende fietspaden te stimuleren. Het fiets-wandelpad blijft voor de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam een ontbrekend stukje in het fietsroutenetwerk met zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden.’ Langs het fietspad komt aan weerszijden een smal voetpad. Aan de polderkantkant komt een sloot van 2,5 meter breed om te voorkomen dat honden in de polder kunnen komen. De sloot krijgt een ecologische oever. 

Inmiddels zijn de detailtekeningen bij het ontwerp gepresenteerd aan de klankbordgroep en op de informatieavond van afgelopen juli en wordt gewerkt aan de materiaaluitwerking en de detailontwerpen van de bruggen. Alle onderzoeken op het gebied van grond, quickscan ecologie, fundatie en archeologie zijn afgelopem voorjaar afgerond en alleen het jaarrond ecologisch onderzoek loopt nog tot eind dit jaar. Als de laatste aanpassingen klaar zijn start de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. De Fietsersbond is een voorstander van het pad, onder meer de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek is tegen.

 

Reacties