Krommenieërs voelen zich gepiepeld bij aanleg omstreden pad

Dit moet blijven zoals het is, vinden verontruste bewoners.
Foto: Google Street View

Een groep verontruste buurtbewoners die tegen de aanleg van een fiets- en wandelpad door de Woudpolder in Krommenie zijn voelt zich niet gehoord noch volledig geïnformeerd en vermoedt dat het pad ten noorden van de Haansloot er ondanks alle tegenstand doorheen gedrukt wordt. Naar voorstanders – de Fietsersbond en Kontakt Milieubeheer Zaanstreek – wordt geluisterd; tegengeluiden worden genegeerd.

Dat schrijven de bewoners van de buurt ten zuiden van de Haansloot in een brief aan de raad en het college. Zij zijn ‘verontrust over het voornemen om een relatief ongerept deel van het schaarse veenweidegebied aan te tasten en over de manier waarop de gemeente met ons communiceert‘. In brieven en tijdens ontmoetingen met het ingenieursbureau van de gemeente worden volgens hen ‘opvallende onjuistheden‘ te berde gebracht. Dat de indruk wordt gewekt dat het fietspad door de Woudpolder het ontbrekende stukje is van een uitgebreid netwerk van veilige fietsroutes is een onjuiste voorstelling van zaken: fietsers die vanuit Zaandam richting Uitgeest gaan kunnen alleen veilig gebruikmaken van het vrijgelegen (snel)fietspad langs de provinciale weg N203 en N8. ‘Bij het gebruik van alternatieve routes passeren fietsers risicovolle plaatsen, onder meer langs de Westzijde, door Wormerveer en bij de brug over de Nauernasche Vaart.‘

Er zijn al landelijke fietsroutes – via Krommeniedijk, via het fietspad lang molen De Woudaap naar minicamping De Swaenenbloem of via de Zilverschoonlaan naar de nieuw aangelegde duiker aan het einde van de Glennstraat en een fiets- en wandelpad langs de Haansloot is daarom geen ontbrekend puzzelstukje maar een overbodige en kostbare investering, aldus de brief. Hoewel er al sinds 2014 over het pad gesproken wordt is het de bewoners bovendien nog steeds niet duidelijk hoe en waar fietsers de Rosariumlaan kunnen oversteken om het te bereiken. Ook ontbreken details over de wijze waarop de sloten aan het oostelijke en westelijke einde van het fiets- en wandelpad overbrugd worden, ‘zodat er veel vragen rijzen over het in de polder houden van vee en het buitensluiten van gemotoriseerd verkeer‘.

Waarom naast fietsers ook wandelaars?

Voorts blijkt de projectleider niet in staat te zijn om nauwkeurig aan te geven wat een ecologische beschoeiing inhoudt, vervolgt de lange lijst met klachten en blijft het raadselachtig waarom aanvankelijk over een fietspad gesproken is en nu over een fiets- en wandelpad met een kleine sloot ernaast. Dat er geen geluidsoverlast zal ontstaan geloven de briefschrijvers niet: de handhaving wat betreft het gemotoriseerde verkeer op het fietspad langs de Westdijk en de maximale vaarsnelheden in de sloten in en om de Woudpolder schiet nu al dramatisch tekort.

WOB

De bewoners hebben met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur inzage verkregen in gemeenlijke e-mails over het omstreden pad en die heeft hen gesterkt in de overtuiging dat het ingenieursbureau vooringenomen is en van geen tegenstand wil weten. ‘Oppositionele geluiden worden ontkend of gebagatelliseerd,‘ zo klagen ze. Daardoor zou ook de gemeenteraad misleid worden. De verontruste bewoners vragen het stadsbestuur om de aanleg van het fiets- en wandelpad te heroverwegen, ook al gezien de gestegen kosten, het recente stikstofbesluit van de Raad van State, het klimaatakkoord van de regering en de actuele lijst met bedreigde weidevogels van de Vogelbescherming. En ze verwachten bovendien ‘een open communicatie met de wijkbewoners, want die zijn in groten getale tegen de opoffering van een restant van het veenweidegebied aan een overbodig geacht en kostbaar fiets- en wandelpad‘.

 

 

Reacties

0