College stelt VVD gerust: grafietregens bereiken Assendelft niet

Foto: Wikimedia / Milliped

Zaankanters hoeven zich geen zorgen te maken over de grafietregens die zoveel emoties losmaken in Wijk aan Zee en omgeving: de dichtstbijzijnde Zaanse woningen in Assendelft staan tien kilometer van de bron bij Tata Steel in IJmuiden af en zover reikt de verontreiniging niet. Dat antwoordt het college op vragen van – toen nog – VVD-raadslid Simone van Otterloo.

De grafietregens bestaan onder andere uit fijnstof en grofstof en rondom het staalbedrijf staan verschillende meetpunten die fijnstof meten. Het meetpunt Beverwijk – Creutzberglaan ligt tussen het Tata-terrein en Zaanstad op circa drie kilometer van de grafietbron, aldus het college en in dat meetpunt is de grafietregen al niet terug te zien. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat inwoners van Zaanstad last hebben van de luchtverontreiniging die door Tata Steel veroorzaakt wordt.

In Zaanstad wordt niet gemeten of het fijnstof hier Zeer Zorgwekkende Stoffen bevat, zo blijkt ook uit de beantwoording van de vragen. Onderzoek van het RIVM naar de grafietregens in Wijk aan Zee toonde aan dat daar onder andere zware metalen en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) neerdalen. De drie meetstations in Zaanstad zijn er alleen voor fijnstof en niet voor zware metalen en PAK’s. Gezien de afstand tussen de bron van de grafietregens en de dichtstbijzijnde woningen is dit ook niet nodig, aldus het college. Aangezien het niet aannemelijk is dat de grafietregens in Zaanstad effect hebben, verwacht GGD Zaanstreek Waterland op basis van de beschikbare informatie geen risico’s voor de gezondheid in Zaanstad en wordt hier ook geen apart onderzoek nagestreefd over blootstellingsroutes’. 

Reacties