POV: nascheiding plastic onderzoeken en meer containers in Saendelft

Vroeger was niet alles beter, maar wel overzichtelijker.
Foto: Public Domain Pictures

De Partij voor Ouderen Veiligheid worstelt met de huisvuilinzameling. Op termijn lijkt de nascheiding waar steeds meer gemeenten toe overgaan een beter alternatief dan de bronscheiding voor plastic, blik en drankverpakkingen die nu stapsgewijs overal in Zaanstad wordt ingevoerd, met uitzondering van Saendelft. En daar duiken nu alweer nieuwe problemen op.

POV-raadslid Jaap Keijser vernam op een bewonersbijeenkomst in de wijk dat daar in totaal 90 ondergrondse afvalcontainers worden opgegraven om ze elders in Zaanstad weer in te graven voor de inzameling van restafval. Bewoners van Saendelft krijgen – tenzij ze zelf aangeven dat ze ze wel willen – geen kliko’s voor papier, plastic etcetera en groente-, tuin en fruitafval, maar kunnen alles in verschillende boven- en ondergrondse containers blijven doen, inclusief hun restafval.

Gemor

Vanuit de wijk komt nu gemor over het feit dat er geen extra verzamelcontainers voor plastic komen en dat dit type afval nog steeds naar de al bestaande inzamelpunten bij onder andere het winkelcentrum moet worden worden gebracht. De POV had begrepen dat de al bestaande ondergrondse containers deels een andere bestemming zouden krijgen, maar niet dat er tientallen zouden verdwijnen. Keijser vraagt uitleg in schriftelijke vragen aan het college: blijft er op deze manier wel voldoende inzamelcapaciteit over om de proef in Saendelft kans van slagen te geven?

In de vorig jaar door de raad aangenomen motie Geen kliko’s in Saendelft werd gevraagd om de toen al verwijderde ondergrondse afvalcontainers terug te plaatsen en waar nodig om te stickeren. Het verwijderen van nog eens 90 ondergrondse afvalcontainers doet volgens de POV geen recht aan de intenties van de raad.

Onderzoek naar nascheiding

In een motie dringt de partij bovendien aan op een onderzoek nascheiding in plaats van bronscheiding. De kliko’s vol plastic, blik en kartonnen drankverpakkingen gaan voor stankoverlast zorgen doordat de rolcontainers met de nieuwe werkwijze slechts eens in de vier weken geleegd gaan worden, verwacht de POV. Het zint de partij bovendien niet dat de maximale loopafstand naar een restafvalcontainer is komen te vervallen, waardoor het voor veel ouderen of voor mensen met een lichamelijke beperking moeilijker wordt om zelfstandig van hun restafval af te komen. Het ingraven van alle extra restafvalcontainers kost bovendien een smak geld.

Sorteerinstallaties

Nu er inmiddels geavanceerde kunststofsorteerinstallaties in bedrijf zijn die plastic, blik en drankverpakkigen efficient uit het restafval kunnen vissen ziet de POV geen aanleiding meer om de burger met deze scheiding te belasten. ‘Gebleken is dat er door deze manier van nascheiding bijna twee maal zoveel plastic opgehaald word,’ meldt Keijser in zijn toelichting. ‘In Rotterdam is nu ook besloten tot nascheiding en in veel grote steden in ons land wordt hetzelfde overwogen.’ De partij wil dat het college gaat onderzoeken hoeveel er bespaard kan worden als er niet allemaal extra restafvalcontainers hoeven te worden ingegraven.

Reacties

0