Saendelft krijgt afwijkend systeem afvalinzameling

De wijkbewoners van Saendelft hebben de kliko's weten te weren.
Foto: Gemeente Zaanstad

Bewoners van Saendelft mogen hun afval blijven scheiden in de bestaande bovengrondse en ondergrondse containers in de wijk en het groente-, fruit- en tuinafval bij wijze van proef in ondergrondse containers wegwerken. Die GFT-proef kost 85.000 euro, die door alle inwoners van de gemeente gezamenlijk betaald moet worden via de afvalstoffenheffing.

Dat stelt het college voor naar aanleiding van gesprekken met bewoners, vertegenwoordigd in de actiegroep Afvalscheiden Ja, kliko’s Nee. Zowel de gemeenteraad als een groot deel van de wijkbewoners spraken daar eerder hun voorkeur voor uit en het college neemt de verwachting dat de resultaten van de afvalscheiding in Saendelft doordoor achter zullen blijven nu voor lief.

Rolcontainers op vrijwillige basis

Concreet komt het voorstel neer op inzameling van restafval en papier in een deel van de bestaande ondergrondse containers in de wijk. Voor plastic, blik en drankverpakkingen (PMD) blijven de bestaande bovengrondse containers bij de winkelcentra in Saendelft in gebruik en daarnaast komt de proef met ondergrondse GFT-inzameling. Bewoners die dat willen krijgen gratis op vrijwillige basis afvalbakken aan huis. In alle andere delen van Zaanstad krijgen inwoners van grondgebonden huizen geleidelijk aan drie bakken thuis (voor PMD, voor papier en voor GFT) en moeten ze het restafval naar een verzamelcontainer brengen.

Geen PMD-perscontainers

Afvalscheiden Ja, Kliko’s Nee wilde ook ondergrondse perscontainers voor PMD, maar die komen er niet. De hoge structurele kosten voor plaatsing en het jaarlijkse beheer en onderhoud laten dat volgens het college niet toe. Inwoners blijven daarom gebruikmaken van de bestaande bakken. Het voorstel wordt naar verwachting eind deze maand behandeld door de gemeenteraad. Daarna zal het nog een aantal maanden duren voordat het systeem draait.

Duidelijke afspraken

Over de zes maanden durende proef met de ondergrondse inzameling van GFT zijn duidelijke afspraken gemaakt met de actiegroep. Die is geslaagd als de ingezamelde GFT-vrachten niet dermate vervuild zijn dat HVC meer dan twee keer de partij afkeurt óf de hoeveelheid GFT in de ondergrondse containers niet lager is dan 25 procent van de gebruikelijke inzameling van GFT in afvalbakken aan huis. Als niet aan deze criteria wordt voldaan, gaan de gemeente en de actiegroep opnieuw met elkaar om tafel.

Breed gedragen protest

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met de actiegroep de mogelijkheden bekeken voor een afvalinzamelingssysteem voor Saendelft. Vorig jaar ontstond na bekendmaking dat ook deze wijk veranderingen te wachten stonden commotie, omdat veel bewoners geen kliko’s wensen. Ruim 5000 mensen zetten hun handtekening onder een protest. Zij stellen dat ze de individuele rolcontainers vanwege ruimtegebrek niet kwijt kunnen en zijn bang voor stankoverlast. Er ligt nu dus een alternatief plan waar de gemeenteraad nog haar goedkeuring aan moet hechten.

 

 

Reacties