Roep om extra verzamelcontainers voor plastic in Saendelft

Quizvraag: hoeveel verschillende bakken/containers zijn hiervoor nodig?
Foto: Pexels

De gemeenteraad is eind vorige maand akkoord gegaan met een proef met een alternatieve manier van huisvuilinzameling in Saendelft, maar uit de wijk klinkt op sociale media gemor over het feit dat er geen extra onder- dan wel bovengrondse verzamelcontainers voor plastic komen. Dat afval moet nog steeds naar de al bestaande inzamelpunten worden gebracht bij onder andere het winkelcentrum.

Wijkbewoners die dat willen kunnen een eigen gratis kliko aanvragen voor plastic, blik en drinkpakken, maar het verzet tegen de oorspronkelijk voorgestelde werkwijze richtte zich nu juist op het gegeven dat in de nieuwbouwwijk geen plek is voor rolcontainers. Extra verzamelbakken plaatsen voor deze afvalsoort wordt de gemeente echter te duur.

De proefperiode voor het gebruik van ondergrondse containers voor groente-, fruit- en tuinafval is op verzoek van de gemeenteraad verlengd van zes naar acht maanden. Na de proef wordt in samenwerking met de actiegroep Afvalscheiden Ja, kliko’s Nee gekeken naar de resultaten. Op basis daarvan wordt bekeken of de proef verder kan, bijgesteld wordt of dat er toch kliko’s aan huis komen. Dat laatste is al of wordt nog in de rest van de gemeente de nieuwe werkwijze: bewoners van laagbouwwoningen hebben of krijgen er drie: voor GFT, voor plastic en dergelijke en voor oud papier. Het restafval moet dan in ondergrondse verzamelcontainers worden gedeponeerd.

Verdeling nog niet rond

Inwoners van Saendelft moeten met hun restafval ook naar bestaande onder- en bovengrondse containers in de wijk. De verdeling van deze afvalpunten over de wijk ligt nog op de tekentafel. Een aantal containers krijgt een nieuwe bestemming voor papier en GFT. Wie kiest voor een of meerdere kliko’s aan huis wordt opgenomen in de route van HVC en kan de inhoud dus op gezette dagen dichtbij de eigen woning kwijt.

 

 

'

Reacties

article
34666
Saendelft niet onverdeeld enthousiast over toekomstige afvalinzameling
De gemeenteraad is eind vorige maand akkoord gegaan met een proef met een alternatieve manier
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/34666/roep-om-extra-verzamelcontainers-voor-plastic-in-saendelft/
2019-06-11T10:22:59+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/06/11101834/afval.jpeg
Actueel