Zes fracties willen nu actie zien én toeristentaks van Airbnb’ers

Foto: Max Pixel

De PvdA, GroenLinks, de SP, Rosa, Partij voor de Dieren en de VVD willen via een motie afdwingen dat de gemeente werk gaat maken van het controleren van Airbnb’s en het innen van de toeristenbelasting bij de eigenaren van de verhuurde huizen en kamers. Het niet bekend hoeveel geld Zaanstad misloopt door de afwezigheid van beleid op dit gebied, maar aangezien er vorig jaar volgens een rapport van BeFormation 164 woningen, 144 kamers en zeven gedeelde kamers beschikbaar waren in Zaanstad kan dat bedrag aardig oplopen.

Het college is nog steeds niet met een voorstel voor de regulering van particuliere vakantieverhuur gekomen en dus kan iedereen in Zaanstad zijn gang gaan wat dat betreft, tot verdriet van de officiële logiesaanbieders die wel zeven euro toeristenbelasting per persoon per nacht moeten afdragen. Ook de zes fracties zijn ontstemd over de oneerlijke concurrentie van Airbnb-aanbieders met de reguliere hotelbranche en vinden dat de gemeente in onvoldoende mate haar eigen verordening(en) handhaaft. Ze willen daarom dat er ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling 2020-2024 een plan van aanpak komt waarin staat hoe de melding van en de controle op aangiftes van de toeristentaks door Airbnb-aanbieders kan worden verbeterd.

De fracties willen ook gedurende twee jaar extra handhavingscapaciteit inzetten om zowel digitaal als fysiek het beschikbare aanbod van Airbnb-locaties te monitoren en te controleren. De kosten daarvan kunnen worden betaald uit de extra opbrengsten aan toeristenbelasting. Over de motie wordt op 20 juni gestemd tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.

Reacties