Extra geld voor jeugdzorg en GGZ geeft wat lucht

Foto: PxHere

VNG-voorzitter Jan van Zanen is verheugd over de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over de jeugdzorg en de GGZ. ‘Dankzij de inzet van vele vertegenwoordigers van gemeenten en de VNG is het kabinet tot het inzicht gekomen om de komende jaren zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wens om onze inwoners niet de dupe te laten worden van de tekorten in de jeugdzorg.’ Ook in Zaanstad zijn de kosten geëxplodeerd.

De brief van het kabinet is een antwoord op de begin mei verschenen open brief en oproep van gemeenten over de tekorten in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Die dreigden hun gedecentraliseerde taken weer over de schutting bij het Rijk te gooien als ze er niet meer geld voor zouden krijgen. Er komt nu voor dit jaar 420 miljoen euro bij voor de jeugdzorg en om 2020 en 2021 nog eens 300 miljoen per jaar. Dit geeft gemeenten, zeker in het eerste jaar wat lucht, volgens Van Zanen. Wel is het volgens de voorman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘zeer teleurstellend’ dat er geen structurele verhoging is toegezegd, waardoor de situatie na 2021 onzeker blijft.

Geestelijke gezondheidszorg

Het kabinet stelt in de Voorjaarsnota ook extra geld beschikbaar voor de GGZ: van 50 miljoen dit jaar tot 95 miljoen miljoen euro in 2022. Die verhoging wordt daarna wel structureel. De doelstelling voor ambulante hulp wordt verlaagd van 20 naar tien procent. Zo wordt de druk op de wijken door de instroom van kwetsbare mensen verminderd en kunnen gemeenten ondersteuning bieden aan mensen die begeleid gaan wonen. De VNG bespreekt de brief van het kabinet met de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni in Barneveld.

 

Reacties

0