Nieuw bestemmingsplan voor Hemkade en Havenstraat

De Havenstraat in Zaandam.
Foto: Google Street View

Hoe nu verder met het Hembrugterrein, de Havenstraat en de Hemkade? De gemeente blijft ook nadat de Raad van State het omgevingsplan voor dit gebied in zijn geheel heeft vernietigd optimistisch en richt zich vooral op de onderdelen die in eerste instantie overeind bleven, al werden later alle overwegingen overruled door de geluidsoverlast van de nabijgelegen zware industrie.

De Raad van State is op veel onderdelen positief over het omgevingsplan’, schrijft wijkmanager Erik van Druenen dan ook in een uitnodiging aan gebruikers en omwonenden om te worden bijgepraat over de ontwikkelingen. ‘Zo oordeelt zij dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat wat betreft de aspecten luchtkwaliteit, externe veiligheid en geur.’ Wat dat laaste betreft is overigens wel een uitzondering gemaakt voor de fabriek van Frites uit Zuyd.

Te veel woningen

De gemeente had voor de geluidsoverlast de Zeehavennorm in het bestemmingsplan toegepast, die een hogere belasting toestaat in de nabijheid van havenactiviteiten. Dat mag echter volgens de wet alleen in ‘een beperkte uitbreiding van het bestaand woongebied’ en daar was volgens de Raad van State op het Hembrugterrein met 1000 nieuwe woningen geen sprake van. Het van tafel vegen van het plan betekent ook dat nu de Bouwverordening weer geldt. Die bevat regelgeving met over bouwen, verbouwen, het gebruik en de sloop van bouwwerken, maar bevat geen stedenbouwkundige eisen meer. De gemeente kan daardoor niet sturen op bijvoorbeeld de positionering van gebouwen.

Bestemmingsplan Hemkade – Havenstraat

Om dit te repareren voor de Havenstraat en de Hemkade is door het college voor dat deel van het gebied een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, dat van kracht wordt zodra het op 23 mei door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor het Hembrugterrein zelf gelden voor nu de afspraken zoals die in de zogeheten Anterieure Overeenkomst zijn gemaakt met het Rijksvastgoedbedrijf en die contractueel overgenomen door de nieuwe eigenaar Hembrug BV.

Met de eigenaar, diverse ondernemers en de bezwaarmakers uit het Amsterdamse Havengebied worden momenteel gesprekken gevoerd over wat er nodig is om toch tot ontwikkeling van het terrein te kunnen komen. ‘Ondanks de vertraging ligt er met de onderdelen waar de Raad van State positief over was een stevige basis om verder te werken aan het realiseren van onze ambities voor dit unieke terrein: het ontwikkelen van nieuwe woon- en werkfuncties met ruimte voor bestaande bedrijvigheid in de haven,’ aldus de uitnodiging.

Informatieavond

De informatieavond is op maandag 20 mei in het Waslokaal, Gebouw 316 tussen Bind en het water op het Hembrugterrein. Bezoekers zijn welkom vanaf 19:30 uur voor een kop koffie of thee en het informatiegedeelte start om 20:00 uur. Wethouder Hans Krieger van Ruimtelijke Ontwikkeling en de bij de totstandkoming van het omgevingsplan betrokken ambtenaren zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook Hembrug BV is vertegenwoordigd. Aanmelden kan via [email protected].

 

Reacties