Opdracht en bemiddelaar Zaanse Schans nog niet bekend

Foto: Twitter / Simona Regecova

Democratisch Zaanstad vindt dat een ‘politiek onafhankelijke professional’ moet worden ingezet als bemiddelaar om de strijdende partijen op en rond de Zaanse Schans dichter bij elkaar te brengen. Alleen dan kunnen alle partijen zich vertegenwoordigd voelen, meent de fractie: ‘Het is tijd dat de politiek een stapje terugdoet en er voldoende tijd en ruimte vrijgemaakt wordt om dit mediationtraject succesvol te kunnen laten zijn.’

Afgelopen donderdag besloot de gemeenteraad om een besluit over de Ontwikkelstrategie voor de Schans uit te stellen tot duidelijk is waar mogelijk nog ruimte is om de bewoners en de ondernemers en alle overige betrokkenen die lijnrecht tegenover elkaar staan te laten bewegen. Met name het parkeren is een twistpunt: ondernemers en bewoners zijn fel gekant tegen een parkeergarage aan de zuidkant van de Leeghwaterweg, net als de bedrijven die daar gevestigd zijn.

Hakken in het zand

De Stichting Zaanse Schans, de bewakers van het Zaanse erfgoed en het St. Michaël College zien niets in parkeren aan de noordkant van die weg, hoewel er nu een plan ligt voor de bouw van een tijdelijke parkeergarage naast het Zaans Museum. Die zou er vijf jaar moeten staan, wat de bewoners en ondernemers van de Schans dan weer kapitaalvernietiging vinden: die lobbyen nu voor tien of zelfs vijftien jaar. Andere heikele kwesties zijn de ontwikkeling van het aantal bezoekers aan het historische wijkje en het verdienmodel: al die mensen die de attractie overstromen leveren te weinig geld op, maar hoe is er dan wel meer winst uit te slaan? De hakken staan aan beide kanten al maandenlang onwrikbaar in het zand.

Wethouder Sanna Munnikendam zegde de raad donderdagavond toe de volgende dag al met de precieze opdracht voor de bemiddelaar te zullen komen, maar kondigde die vrijdag een uitstel aan tot na het weekeinde. Het college wil de inhoud van diens opdracht eerst met de bemiddelaar bespreken voordat die aan de gemeenteraad werd voorgelegd en de gesprekspartners gaven aan tot morgen de tijd nodig te hebben om te besluiten aan welke bemiddelaar zij de voorkeur geven.

Opdracht raadsbesluit

Volgens DZ moet de opdracht waarmee de bemiddelaar op pad wordt gestuurd echter vooraf met de raad worden doorgesproken en door de raad worden goedgekeurd, in plaats van achteraf medegedeeld. Haast is volgens Democratisch Zaanstad niet geboden in deze zaak, zorgvuldigheid wel. Er is in eerste instantie een maand uitgetrokken voor het mediationproces; daarna moet de raad de knoop doorhakken over de toekomst van de Zaanse Schans.

Reacties