‘Overparkeren’ is niet het antwoord voor de Zaanse Schans

Betwist gebied....
Foto: Google Maps

Overtoerisme. Het is een woord dat in het Belgische Brugge is uitgevonden om de exploderende bezoekersaantallen te beschrijven, maar een aantal partijen op en rond de Schans heeft daar nog een typisch Zaanse en gerelateerde variant aan toegevoegd: overparkeren. De plannen van de gemeente om alle parkeervoorzieningen bij de toeristische trekpleister uit het zicht te concentreren aan de overkant van de Leeghwaterweg is ze namelijk een gruwel.

Bewonersbelang Schans SBB, Bewonersvereniging Haaldersbroek(erdwarsstraat), JS Cocoa, de ondernemersverenigingen OVZS en OV 1509, Veldhuizen Beheer en Zeilvereniging De Onderlinge stellen voor om voor het parkeren het gravelveld van het St. Michaël College of het terrein naast het Verkadepaviljoen te  gebruiken. Daar is meer niet alleen meer plek zodat er een lagere en minder ontsierende parkeergarage kan komen, maar bovendien hoeft over de Leeghwaterweg geen peperdure, van liften voorziene voetgangersbrug te worden aangelegd. Een tunnel onder weg voor fietsers kan dan een veilige oversteek garanderen, onder meer voor de leerlingen van de school.

Angst voor ontdekking Haaldersbroek

Alle zeven ondertekenaars van een brief aan onder andere het college en de gemeenteraad met een reactie op de intwikkelstrategie voor de Zaanse Schans zijn tegen de aanleg van parkeervoorzieningen ten zuiden van de Leeghwaterweg en noemen en passant nóg een paar namen van mogelijk te mobiliseren medestanders: Molenaar scheepswerf, voetbalvereniging ZW en Duyvis. Bovendien wordt een gevaar geschetst dat niet onderschat mag worden: dat toeristen aan de zuidkant van de Schans massaal het historische wijkje Haaldersbroek gaan ontdekken, waardoor ook dat zal verworden tot een soort Klein Brugge of Klein Giethoorn. De bewoners moeten er niet aan denken.

Uitbreiding in weidevogelgebied

Mocht er aan de noordkant van de Leeghwaterweg te weinig ruimte blijken te zijn wegens andere, nog niet onthulde plannen zoals een uitbreiding van het museum of een hotel, dan moet er maar een stukje veenweidegebied worden opgeofferd, schrijven de zeven. Groot zal dat niet zijn en dus moet er met de provincie of Staatsbosbeheer over te onderhandelen zijn: tenslotte is in de ontwikkelstrategie ook sprake van de aankoop van grond voor een nieuw fietspad en van een uitbreiding van de kaasboerderij in hetzelfde weidevogelgebied. Dan kan een stukje parkeerplaats er ook nog wel bij.

Mordicus tegen

Concluderend vinden wij grote delen van de structuurvisie Ontwikkelstrategie Zaanse Schans boeiend en impuls gevend en zijn wij blij met het historisch besef dat de basis van het plan is,’ aldus de reactie. ‘Wij zijn echter mordicus tegen de voorgestelde verplaatsing van parkeerfaciliteiten.’

 

Reacties