Gemeente doet geen zaken met opstandige Schans-ondernemers en -bewoners

Foto: Twitter / Lander

De ondernemers en bewoners die grote bezwaren hebben tegen de voorgestelde Ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans moeten met hun klachten niet bij de gemeente zijn, maar bij de Stichting Zaanse Schans die voor de gemeente de gesprekspartner is. De wijkbewoners en Schans-ondernemers zijn immers lid van het bestuur van de stichting, net als de molens en musea en daardoor bepalen zij mede de koers die wordt gevolgd.

Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de VVD. Dat de stichting en de bewoners en ondernemers inmiddels in twee kampen verdeeld zijn doet daaraan kennelijk niets af. De door de laatste groep niet gewenste toekomstige parkeergarage is volgens de beantwoording sowieso noodzakelijk om grote groepen belanghebbenden te ontlasten: bij de voetbalvereniging ZVV Zaandijk is in de weekenden geen plek meer voor de auto’s van supporters vanwege alle wagens van toeristen, er staan in het hoogseizoen bussen rondom de voetbalvelden en Pinksterdrie, vanuit Haaldersbroek komen in de drukste maanden klachten over de bereikbaarheid van de parkeerplaats bij de Diederik Sonoyweg en bewoners van de Lagedijk/Guisweg hebben last van bussen die op de stoep parkeren om bezoekers van de Zaanse Schans af te zetten.

Onenigheid over aantallen bezoekers

De bewoners en ondernemers van de attractie benadrukken aanhoudend dat het parkeren slechts een seizoensgebonden probleem is, dat kan worden aangepakt zonder de parkeergarage en andere ingrijpende maatregelen. Zij zetten bovendien vraagtekens bij de aantallen bezoeers waarop de plannen gebaseerd zijn. Die worden berekend door onderzoeksbureau Strabo, dat een aantal weken per jaar alle binnenkomende bezoekers telt en die aantallen afzet tegen de corresponderende toiletbezoekcijfers. De ondernemers hebben inmiddels drie camera’s laten ophangen die de bezoekersaantallen registreren volgens een methodiek van Crowdcom. Wat daar uitkomt is nog niet bekend.

Facebook

Op de persoonlijke Facebookpagina van wethouder Sanna Munnikendam is volgens de antwoordbrief niets geschreven dat niet in overeenstemming was met eerdere mededelingen over de toekomst van de Zaanse Schans. De VVD ergerde zich aan deze wijze van communiceren en had graag een officiele mededeling richting de gemeenteraad gezien na het convenant dat bewoners en ondernemers sloten tegen de Ontwikkelstrategie.

Reacties