Medio dit jaar een (beperkt) actieplan toegankelijkheid

Foto: Max Pixel

De gemeente komt medio dit jaar op aangeven van de raad met een actieplan voor de uitvoering van het VN-verdrag over de gelijke behandeling van mensen met een beperking. De overheid en het bedrijfsleven zijn sinds de ratificatie van dat verdrag in 2016 verplicht om hun uiterste best te doen om mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden te geven als mensen zonder een handicap. Het nieuwe gewoon van de toekomst, zo lijkt het. Maar dat valt tegen.

Zoals al in de gemeenteraad opgemerkt is het vreemd dat relatief nieuwe gebouwen als het Zaanse Medisch Centrum en het stadhuis nu al aangepast moeten worden om hun toegankelijkheid voor iedereen te garanderen, en extra bevreemdend vanwege de aard van de werkzaamheden die er worden uitgevoerd. Maar ook in de toekomst zullen bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd niet extra kritisch worden beoordeeld op hun toegankelijkheid.

Juridische obstakels

Die vergunningen worden namelijk beoordeeld op basis van het Bouwbesluit, waarin wel bepaalde eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid maar de mogelijkheden voor een gemeente om extra voorwaarden op te leggen of eisen te stellen op dit gebied zijn volgens het college ’beperkt en juridisch complex’. Er zal daarom in het actieplan ook niet over gesproken worden. ‘Wel wordt onderzocht hoe het thema toegankelijkheid net als het thema ouder worden/vergrijzing nadrukkelijker verankerd kan worden in MAAK.Zaanstad,’ schrijft het college aan de raad.

Het actieplan richt zich op de toegankelijkheid van de openbare ruimte, en met name op het centrum van Zaandam en het stadhuis. Bij de opstelling worden ervaringsdeskundigen en vakambtenaren betrokken die zijn verenigd in de nieuwe Werkgroep Toegankelijkheid, een onderdeel van het Burgerplatform. Zij kijken op dit moment met name naar:

 • Geleidelijnen bij kruisingen, oversteken bushaltes en stations;
 • Rateltikkers bij de verkeersregelinstallaties;
 • De toegankelijkheid van trottoirs;
 • Gelijkvloerse instappen bij bussen en treinen;
 • Digitale route-informatiesystemen.

In overleg met de ervaringsdeskundigen worden later dit jaar in het centrum van Zaandam verbeteringen uitgevoerd voor mensen met een visuele beperking. Ook wordt bekeken of er verbeteringen nodig zijn bij omleidingsroutes. ‘Bij nieuwe beleidsplannen wordt nagegaan of extra aandacht moet uitgaan naar (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van mensen met een beperking. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de samenhang met het thema ouder worden en vergrijzing,’ zo schrijven B & W.

https://twitter.com/LithNoortje/status/1055198263652028416

De Hogeschool Windesheim heeft onderzoek gedaan naar de toepassing van digitale hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Veel apps zijn vrij beschikbaar en worden al volop gebruikt, maar gebleken is dat ze niet allemaal actuele informatie gebruiken. Bijvoorbeeld de app Hoge Nood, waar te zien is waar een openbare toiletgelegenheid is, loopt achter op de feiten. Ook dat zal aandacht krijgen in het actieplan.

Omdat de openbare ruimte centraal zal staan blijven behalve vergunningen nog een aantal onderwerpen buiten beschouwing, zoals:

 • Werk en inkomen / minimabeleid;
 • Zorg / dienstverlening;
 • Toerisme en evenementen;
 • Overige digitale dienstverlening;
 • Zaanstad als werkgever;
 • Maatschappelijke voorzieningen (buurthuizen / scholen / sport);
 • Sociale samenhang.

Dat voorzieningen die bij uitstek inclusiviteit zonden moeten uitstralen als buurthuizen, scholen en sportaccommodaties niet worden meegenomen in het actieplan lijkt een gemiste kans, want daar zijn nog wel wat verbeteringen aan te brengen. Een – verplichte – inventarisatie van de toegankelijkheid van stembureaus bracht de gemeente ertoe om voor een aantal van dergelijke voorzieningen een eendaagse gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op 20 maart, de dag van de provinciale en waterschapsverkiezingen. Hoe gebruikers met een handicap daar de rest van de tijd mee omgaan moeten ze zelf uitzoeken.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen