Geen wethouder om te waken over belangen gehandicapten

Foto: Pixabay

Er is al ruim twee jaar niet zichtbaar iets gedaan met een door de raad aangenomen motie die eist dat het in Zaanstad de norm wordt dat ook mensen met een beperking overal kunnen komen. Afgelopen donderdag bleek dat er niet eens een wethouder is die de uitvoering van het VN-Verdrag voor de rechten van de mens met een handicap in het takenpakket heeft.

Wethouder Gerard Slegers moest het met het schaamrood op de kaken bekennen nadat hij naar voren was geschoven om vragen van de POV over de ontoereikende toegankelijkheid van met name het Zaandamse centrum te beantwoorden. Slegers (CDA) gaf dan ook grif toe dat er snel een portefeuillehouder moet komen en gaat de kwestie in het eerstvolgende collegeoverleg aan de orde stellen.

Hij kwam wel met een uiterst summier lijstje maatregelen die de afgelopen twee jaar genomen zijn: er zijn 56 deuren aangepast in het stadhuis zodat die nu automatisch open gaan, het Zaanse Medisch Centrum neemt maatregelen, een aantal winkeliers heeft de entree al aangepast en hij kon daarnaast aankondigen dat daags tevoren de Werkgroep Toegankelijkheid van start was gegaan. Het was een wat droevige poging om nog enigszins recht te praten wat krom is en overtuigde dan ook niemand.

Beschamend

POV-fractievoorzitter Harrie van der Laan noemde het ‘beschamend’ dat er geen wethouder is die verantwoordelijk kan worden gehouden voor beleid – of ontbrekend beleid – met betrekking tot toegankelijkheid en voegde daaraan toe dat wat hem betreft aanpassingen aan het stadhuis en het ziekenhuis niet meer dan vanzelfsprekend zijn. Rosa’s Krista van Dalen zou daar later nog aan toevoegen ‘geschokt’ te zijn dat dergelijke nieuwe gebouwen kennelijk aanpassingen nodig hebben. Daar moet wat haar betreft in de toekomst bij alle bouwplannen al in de planfase rekening mee worden gehouden. Dan heb je gelijk ook al eem mooie kostenbesparing.

Romkje Mathkor van GroenLinks, samen met Van der Laan indiener van de motie in december 2016, kwam er ook nu pas achter dat een portefeuillehouder ontbreekt en was daarvan geschrokken. Het verklaart wel deels dat  de bereikbaarheid van het stadhuis voor gehandicapten ’nog steeds droevig’ is, zo constateerde ze. Mathkor vroeg ook naar ‘een soort conceptrapport’ uit juni vorig jaar, voor mogelijke aanknopingspunten bij nu snel te ontwikkelen beleid. Het bleek een rapport waar bijna niemand van op de hoogte was en waar ook Slegers maar een vaag idee van had. Dat moet nu een bredere verspreiding krijgen.

Concrete stappen

Een voor de wethouder uiterst moeizame gespreksronde – voorafgaand aan een tweede waarin hij opnieuw genoodzaakt zou zijn te erkennen dat het college een motie uit het oog verloren was – leverde uiteindelijk op dat er nu concrete stappen worden gezet. Er wordt binnen het college een portefeuillehouder aangewezen en er ligt voor het zomerreces een plan van aanpak om de bereikbaarheid daadwerkelijk te verbeteren.

Mathkor wil in elk geval niet tot die tijd wachten met de aanpak van de toegang tot het stadhuis en Van der Laan wil dat gekeken wordt naar de praktijk dat winkeliers die hun zaak toegankelijker maken door ‘een glijbaan’ aan te leggen, door handhavers worden teruggefloten omdat dat dit niet zou mogen in de openbare ruimte. De wethouder kon daar slechts sussende geluiden tegenover stellen.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen