Meeste gemeenten maken geen haast met beleid voor openbare toiletten

Foto: Max Pixel

Er is een grote inhaalslag nodig om genoeg openbare toiletten te krijgen in Nederland, zo blijkt uit een inventarisatie door de Continentie Stichting Nederland (CSN) naar aanleiding van de Nationale Plasdag van vandaag. Van de 380 gemeenten meldden er maar 70 dat zij een actief toiletbeleid hebben. ‘s-Hertogenbosch kwam als beste naar voren. Hoe Zaanstad het doet is onduidelijk. Bij een eerder onderzoek bungelde de gemeente nog onderaan.

In ons land kampen ruim 3,5 miljoen mensen met een vorm van plasproblemen en publiekstoegankelijke toiletten moeten voorkomen dat zij – én anderen met incontinentieproblemen – beperkt worden in deelname aan de samenleving. Uit het onderzoek van de CSN komt naar voren dat gemeenten het belang van schone, veilige mannen-, vrouwen- en mindervalidentoiletten vaak wel inzien, maar dat het onderwerp niet altijd op de agenda staat.

Wettelijke norm

Van de 230 gemeenten die reageerden op het verzoek om mee te doen aan de inventarisatie heeft 30 procent een actief beleid of ontwikkelt dit; 27 procent heeft geen beleid en laat dat ook zo. Van 23 procent werd alleen een overzicht van de beschikbare toiletvoorzieningen ontvangen. De overige gemeenten moeten het toegezegde antwoord nog insturen. De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) heeft 30 maart 2018 de Tweede Kamer een petitie aangeboden waarin wordt aangedrongen op een wettelijke norm voor openbare toiletten.

VN-verdrag Handicap

Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor het beschikbaar maken van voldoende openbare toiletten vanwege het VN-Verdrag Handicap. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft voor de uitvoering van dit verdrag 25 koplopergemeenten aangewezen die hierin een voorbeeldfunctie moeten vervullen, en daar zit Zaanstad niet bij.

Winnaar

Den Bosch komt zet stevig in op gastvrijheid en daar horen goede toiletvoorzieningen bij. ‘‘s-Hertogenbosch gaat uit van belangen van de eigen inwoners en van gastvrijheid naar bezoekers. De toiletvoorzieningen zijn voor iedereen, ook voor mindervaliden en zijn goed vindbaar. De gemeente heeft contact met belanghebbenden over het toiletbeleid en wijst op toiletten bij derden, zoals horeca en theaters’, aldus voorzitter Ruud Bosch van de CSN.

Hoge nood app

HogeNood, een applicatie om snel een schoon openbaar toilet in de buurt te vinden, meldt dat sinds september vorig jaar 484 openbare toiletvoorzieningen aan de app zijn toegevoegd. De grootste groei was in voorzieningen voor baby’s (26 procent) en mindervaliden (23). In totaal zijn er 3825 schone, veilige plasgelegenheden voor vrouwen geregistreerd in de app. Dit zijn nog steeds 249 (zes procent) minder dan voor mannen. Het aanmelden van schone en veilige toiletten kan via www.hogenood.nu.

Cookieinstellingen