Pas eind dit jaar besluit over verbinding A8-A9

Het huidige eindpunt van de A8.
Het huidige eindpunt van de A8.
Foto: Google Maps

Zaanstad is een van de partners van de provincie bij het opstellen van een landschapsplan dat Unesco en uitvoeringsorgaan Icomos over de streep moet trekken om goedkeuring te hechten aan het voorgestelde tracé voor de verbindingsweg tussen de A9 en de A8.

In het eerste kwartaal van dit jaar wordt via aanbesteding een landschapsarchitectenbureau ingehuurd, dat het plan in het tweede en derde kwartaal op zal stellen. Daarbij zal de omgeving volgens de provincie te zijner tijd actief worden betrokken. Eind dit jaar volgt dan de besluitvorming in Provinciale Staten en vervolgens moet ook de minister nog akkoord gaan.

Golfbaanalternatief

In mei vorig jaar beslisten Gedeputeerde Staten dat het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen de A8 en de A9 is, maar Unesco is niet overtuigd dat de weg geen onherstelbare schade zal toebrengen aan werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.De nieuwe (provinciale) schakel begint waar de A8 momenteel stopt: ter hoogte van de afrit Zaanstad-Assendelft.

Vervolgens loopt het tracé door het open polderlandschap in een rechte lijn naar de A9. Hierbij kruist de weg de lintbebouwing van de Dorpsstraat, waarna de nieuwe aansluiting richting Saendelft volgt. Daarna volgt een stuk door het open landschap. Richting de A9 kruist de weg de Stelling van Amsterdam door een voormalige zeedijk, doorsnijdt hij de golfbaan en wordt dan aangesloten op de A9. Hoe deze laatste aansluiting vormgegeven wordt, is nog onderwerp van onderzoek.

Het landschapsplan moet enkele van de waarden waar de VN-organisatie aan hecht herstellen en de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Het landschapsplan onderzoekt de mogelijke herstelmaatregelen en de inpassing van het Golfbaanalternatief in het landschap.

Reacties

Cookieinstellingen